Now loading.
Please wait.

menu

Tel: 071 512 72 52

info@hbvleiden.nl

HBV Panel

HBV DIGITAAL PANEL

 

Wat is het HBV Panel?

Huurders die digitaal hun mening geven over een actueel vraagstuk.

Wie zijn die huurders?

Alle huurders van Portaal die hun mening willen delen

Waarover kunnen ze over meedenken?

Over alle actuele vraagstukken waar de HBV hun advies moet uitbrengen aan Portaal.

Te denken valt aan: huurbeleid, renovatie en sloop, leefbaarheid en nog veel meer actuele onderwerpen.

Waar kunnen de huurders dit doen?

Gewoon thuis op de bank, u krijgt een vragenlijst toegestuurd over een actueel vraagstuk. Het invullen kost u weinig tijd maar het helpt de HBV haar adviezen uit te brengen aan Portaal

 

Wilt u meedoen aan ons panel?

Vul dan het onderstaand formulier in.

 

Inschrijfformulier HBV Panel

De heer / mevrouw *

Naam: *

Straat & huisnummer: *

Postcode: *

Telefoonnummer: *

Email: *

Lid HBV: *

Extra informatie: *