HBV Leiden

De HBV Leiden is een onafhankelijke vereniging die de belangen van alle huurders van Portaal Leiden behartigt.

Over HBV Leiden

Het bestuur van HBV Leiden bestaat uit vrijwilligers, die meestal zelf ook huurder zijn van een woning van Portaal Leiden. Portaal Leiden heeft woningen in Leiden en Oegstgeest.

Op deze site vindt U informatie over de vereniging, haar activiteiten en over beleid en beleidsvoornemens van Portaal. Bekijk vooral ook de rubriek ‘Activiteiten van de HBV’. Uiteraard kunt U via deze site ook informatie opvragen of specifieke vragen stellen.

De HBV Leiden verwelkomt graag nieuwe leden, want hoe meer leden, hoe sterker we staan en hoe beter we de belangen van de Leidse Portaal-huurders kunnen behartigen. Lid worden kost slechts eenmalig 10 euro en kan door hier te klikken of door ons te bellen op telefoonnummer 071-5127252.  Bij afwezigheid staat ons antwoordapparaat aan.

Algemene Leden Vergadering

Een fysieke bijeenkomst is helaas nog niet mogelijk.

Daarom nodigen wij al onze leden uit voor de online ledenvergadering via Zoom.

We hopen jullie te ontmoeten op donderdag 20 mei 2021.

De vergadering start om 19.30 uur.

Het nieuwe ondernemingsplan van Portaal vormt het thema van de avond.

Meld je dan voor 17 mei 2021 aan via info@hbvleiden.nl

Dan sturen wij de link naar de Zoom-vergadering.

Instemmingsrechten HBV nog steeds van kracht in regio Leiden!

In 2000 sloot de HBV Leiden een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Portaal Leiden.

In die overeenkomst staat dat de HBV Leiden instemmingsrecht heeft op diverse onderwerpen.

De geschillencommissie heeft nu in een advies geoordeeld dat deze afspraken nog steeds van kracht zijn voor de regio Leiden van Portaal.

Agenda online algemene ledenvergadering

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Concept Jaarverslag 2020 en het financieel jaarverslag 2020 (ter vaststelling)

PAUZE

  1. Presentatie over ondernemingsplan Portaal door Jos Heijen
  2. Rondvraag en sluiting

Na afloop kunt u aansluiten bij de digitale borrel.

HBVisie44

HBVisie

HBVisie is het magazine van de Huurdersbelangenvereniging Leiden. Voor en door huurders van Portaal.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang onze nieuwsbrief, met het laatste nieuws en achtergronden over HBV Leiden.

Laatste nieuws

Leidenaren krijgen huurteam

Bron: Woonbond 22 april 2021 Woon je in Leiden?  Is de huur te hoog of het onderhoud achterstallig? Dan kan je binnenkort bijstand vragen bij een huurteam dankzij de gemeenteraad van...