Activiteiten HBV

De Activiteiten Van De HBV Leiden

De HuurdersbelangenVereniging Leiden is een onafhankelijke vereniging die als doelstelling heeft het behartigen van de belangen van huurders van een woning van Portaal Leiden. De leden van de vereniging zijn dan ook huurders van een woning van Portaal Leiden. Naast de leden zijn ook de bewonerscommissies een belangrijk onderdeel van de vereniging. Leden en bewonerscommissies vormen samen het draagvlak van de vereniging. De HBV Leiden overlegt en onderhandelt met Portaal over beleidsmatige zaken. De Bewonerscommissies doen dit over zaken aangaande hun eigen complex. Klik hier voor meer informatie over onze doelstellingen.

Spreekuur

U kunt telefonisch of per e-mail een afspraak maken voor ons spreekuur.  Hier kunt u terecht voor advies over bijvoorbeeld de huurprijs, de servicekosten, en uw rechten en plichten als huurder. Ook wanneer Portaal uw (onderhouds-)klachten niet goed behandelt, kunt u bij dit spreekuur terecht. U kunt langskomen of telefonisch contact opnemen. Uiteraard is het ook mogelijk uw klacht middels ons klachtenformulier aan te kaarten bij de HBV.

Bewonerscommissies

In een flink aantal complexen is een bewonerscommissie actief. Deze houdt zich bezig met zaken die zich in dat specifieke complex afspelen. Bewonerscommissies zijn een onderdeel van de HBV, maar overleggen zelfstandig met Portaal. De HBV ondersteunt deze commissies op technisch en financieel vlak. De HBV probeert nieuwe commissies op te richten in complexen waar geen bewonerscommissie actief is. Klik hier voor meer informatie over de bewonerscommissies en kijk of er ook in uw complex een BC actief is.

Overleggen met Portaal

De HBV overlegt zowel met de directie van Portaal als met de medewerkers. Voor praktische problemen vindt in eerste instantie overleg plaats met de betreffende medewerkers. Met de directie is er een geregeld overleg waarin beleidsmatige zaken aan de orde komen. De HBV houdt op deze manier een vinger aan de pols waar het gaat om grote en kleine zaken rondom uw woning.

Nieuwsbrief en website

Een aantal keren per jaar verschijnt de nieuwsbrief van de HBV, de HBVisie. Hierin kunt u lezen over alle activiteiten van de HBV en over huurzaken in het algemeen. U kunt hierbij denken aan onderhandelingen met Portaal op het gebied van de huurverhoging of de stookkostenproblematiek. Daarnaast houdt  de HBV Leiden u middels deze website op de hoogte van haar activiteiten.   Jaarplan en jaarverslag Een meer uitgebreid overzicht van de activiteiten van de HBV vindt u in het jaarverslag en het jaarplan.