Now loading.
Please wait.

menu

Tel: 071 512 72 52

info@hbvleiden.nl

Gluurverhoging


Belastingdienst moet schade Gluurverhoging vergoeden

Reactie Portaal.

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2013-2016

Versie 2 – 11 juni 2018

Hoe gaat Portaal om met de huuraanpassing?

Volgens de wet mag Portaal de huren elk jaar per 1 juli aanpassen. De overheid bepaalt wat de maximale huuraanpassing per jaar is en hanteert daarvoor twee inkomenscategorieën. De Belastingdienst geeft aan ons door in welke categorie u valt. Zij noemt geen concrete bedragen.

Door de inkomensafhankelijke huurverhoging zorgen we er voor dat onze woningen betaalbaar blijven voor mensen met de laagste inkomens, terwijl mensen die het ruimer hebben, meer gaan betalen.

Waar gaat de rechtszaak om met de Belastingdienst?

Een huurder heeft onlangs een rechtszaak gevoerd tegen de Belastingdienst over het verstrekken van zijn gegevens in de periode 2013 tot en met april 2016. De Belastingdienst moet een huurder een schadevergoeding betalen, omdat de rechter zegt dat er in die periode geen wettelijke basis het verstrekken van die gegevens was. Die wettelijke basis is er inmiddels wel. De Belastingdienst gaat in beroep tegen dit vonnis.

Kan ik nu van Portaal een schadevergoeding krijgen?

Nee, deze rechtszaak werd gevoerd tegen de Belastingdienst. Als u denkt recht te hebben op een schadevergoeding, moet u contact opnemen met de Belastingdienst. In een eerdere zaak over dit onderwerp, tegen twee woningcorporaties, heeft een civiele rechter geoordeeld dat de woningcorporaties niks fout deden.

Is het slim om nu een schadevergoeding te eisen aan de Belastingdienst?

Dat moet u natuurlijk zelf bepalen, maar de Belastingdienst gaat in beroep tegen dit vonnis. U kunt daarom ook besluiten dat proces af te wachten. Nu is het nog onduidelijk hoe de Belastingdienst om zal gaan met uw eis.

Kan Portaal mij helpen aan mijn brieven over de huurverhogingen 2013 – april 2016

Ja, wij kunnen u op verzoek de brieven over de huurverhogingen van 2013 – 2016 toesturen.

Waar kan ik meer informatie krijgen over dit onderwerp? / Hoe blijf ik over dit onderwerp op de hoogte?

Op de website van de Woonbond (www.woonbond.nl) en op de website van Aedes (www.aedes.nl) vindt u meer informatie.

Via onderstaande link kunt u een modelbrief en Excel rekenbestand van de Woonbond downloaden.

https://www.woonbond.nl/publicaties

Veel vragen schadevergoeding Gluurverhoging

Bron: Woonbond

26 juli 2018

Huurders die een schadeclaim hebben ingediend bij de Belastingdienst, krijgen een standaard antwoord van het ministerie van Financiën. Hierin staat dat de Belastingdienst in hoger beroep is gegaan en de uitkomst van dat beroep afwacht.

De brief leidt tot veel vragen van huurders aan de huurderslijn.

Schadevergoeding

De rechtbank oordeelde eerder dit jaar dat de Belastingdienst een schadevergoeding moet betalen aan een huurder die van 2013 tot april 2016 een inkomensafhankelijke huurverhoging betaalde. Er was in deze periode namelijk geen wettelijk grondslag voor het delen van inkomensgegevens van huurders met verhuurders. De belastingdienst deed dit wel, en moet de huurder daarom compenseren voor de extra huur. De Woonbond heeft een modelbrief en een rekenmodule gemaakt waarmee huurders die in deze periode ook een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben betaald, dit kunnen terugvorderen.

Hoger beroep

Het ministerie van Financiën stuurt huurders een standaardantwoord. Daarin vermeldt het ministerie dat de Belastingdienst in beroep is gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag. Tot de uitspraak in het beroep (door de Raad van State) volgt, hoeft de Belastingdienst inderdaad nog geen beslissing te nemen over het eventuele uitbetalen van de geclaimde schadevergoeding. Het is niet bekend wanneer deze uitspraak volgt. Huurders hoeven niet te reageren op de brief. Wij zullen over de uitkomst van het hoger beroep publiceren op onze website. Huurders die nog geen vordering hebben gestuurd, kunnen dat alsnog doen. Kijk voor meer informatie in onze veelgestelde vragen over de Gluurclaim.