Gluurverhoging

Belastingdienst moet schade Gluurverhoging vergoeden

22 januari 2021

In het hoger beroep van de staat en de Belastingdienst over de Gluurverhoging (de inkomensafhankelijke huurverhoging) bevestigt de rechtbank dat de Belastingdienst inderdaad fout zat in de periode 2013 tot en met april 2016.

Er was toen geen wettelijke verplichting om inkomensindicaties te delen met verhuurders, en de Belastingdienst had dit daarom niet mogen doen. Het delen van inkomensindicaties was onrechtmatig.

Onduidelijkheid over schadevergoeding

Het is alleen wel zeer de vraag wat dit voor huurders betekent. De rechter zegt namelijk ook dat hiermee nog niet is vastgesteld of de Belastingdienst schadevergoedingen moet betalen. Hier heeft de rechtbank dus nog geen duidelijke uitspraak over gedaan. De Woonbond beraadt zich daarom op (juridische) vervolgstappen.

Latere verstrekking inkomensindicaties niet onrechtmatig

In 2016 kwam minister Blok met een spoedwet om de Belastingdienst alsnog te verplichten inkomensindicaties te delen met verhuurders. Daarom zijn later verstrekte inkomensindicaties volgens de rechter niet onrechtmatig.

Lange adem

De Woonbond voert al jaren rechtszaken over deze onrechtmatig verstrekte inkomensgegevens. De uitspraak toont opnieuw aan dat er een lange adem nodig is om recht te halen voor deze groep huurders wiens gegevens onrechtmatig zijn verstrekt.

De gehele uitspraak in het hoger beroep is terug te lezen op rechtspraak.nl(externe link).

Waarom duurt hoger beroep zo lang?

Waar en hoe kunnen huurders die gedupeerd zijn door de gluurverhoging schadevergoeding krijgen? Dat moet duidelijk worden door het hoger beroep in de rechtszaak van een huurder versus de Belastingdienst.

In april 2018 bepaalde de bestuursrechter in Den Haag dat de Belastingdienst schadevergoeding moet betalen aan een huurder die te veel huurverhoging kreeg  omdat de Belastingdienst de inkomensgegevens van deze huurder aan  de verhuurder had verstrekt. Tegen die uitspraak ging Belastingdienst in beroep bij de hoogste bestuursrechter van Nederland, de Raad van State.  Vervolgens ging ook de huurder in hoger beroep.

Link met andere rechtszaken

Het hoger beroep in deze rechtszaak heeft een link met twee andere rechtszaken die nog niet zijn afgerond:

Civiel recht of bestuursrecht?

Alles bij elkaar gaat het om een complex geheel aan rechtszaken. De rechters worstelen daarbij zelf met de vraag waar de verzoeken om schadevergoeding nu eigenlijk thuishoren. Bij de civiele rechter of bij de bestuursrechter.  In de aanloop naar deze rechtszaak is verschillende keren van bestuursrecht naar civiel recht verwezen, en vice versa. Maar uiteindelijk zal een rechter de knoop moeten doorhakken over waar de gedupeerde huurders terecht kunnen om hun recht te halen.

Mogelijk uitspraak door ‚Äėgrote kamer‚Äô

Vanwege de complexiteit van deze rechtszaak, is het wenselijk dat de zogenaamde ¬†‚Äėgrote kamer‚Äô¬† uitspraak gaat doen. In die ‚Äėgrote kamer‚Äô zitten bestuursrechters van de Raad van State √©n civiele rechters van¬† de Hoge Raad. Afstemming tussen beide rechtscolleges kost wel extra tijd. Vandaar dat onze advocaten inschatten dat er niet eerder dan begin 2020 een uitspraak is.

Reactie Portaal.

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2013-2016

Versie 2 – 11 juni 2018

Hoe gaat Portaal om met de huuraanpassing?

Volgens de wet mag Portaal de huren elk jaar per 1 juli aanpassen. De overheid bepaalt wat de maximale huuraanpassing per jaar is en hanteert daarvoor twee inkomenscategorie√ęn. De Belastingdienst geeft aan ons door in welke categorie u valt. Zij noemt geen concrete bedragen.

Door de inkomensafhankelijke huurverhoging zorgen we er voor dat onze woningen betaalbaar blijven voor mensen met de laagste inkomens, terwijl mensen die het ruimer hebben, meer gaan betalen.

Waar gaat de rechtszaak om met de Belastingdienst?

Een huurder heeft onlangs een rechtszaak gevoerd tegen de Belastingdienst over het verstrekken van zijn gegevens in de periode 2013 tot en met april 2016. De Belastingdienst moet een huurder een schadevergoeding betalen, omdat de rechter zegt dat er in die periode geen wettelijke basis het verstrekken van die gegevens was. Die wettelijke basis is er inmiddels wel. De Belastingdienst gaat in beroep tegen dit vonnis.

Kan ik nu van Portaal een schadevergoeding krijgen?

Nee, deze rechtszaak werd gevoerd tegen de Belastingdienst. Als u denkt recht te hebben op een schadevergoeding, moet u contact opnemen met de Belastingdienst. In een eerdere zaak over dit onderwerp, tegen twee woningcorporaties, heeft een civiele rechter geoordeeld dat de woningcorporaties niks fout deden.

Is het slim om nu een schadevergoeding te eisen aan de Belastingdienst?

Dat moet u natuurlijk zelf bepalen, maar de Belastingdienst gaat in beroep tegen dit vonnis. U kunt daarom ook besluiten dat proces af te wachten. Nu is het nog onduidelijk hoe de Belastingdienst om zal gaan met uw eis.

Kan Portaal mij helpen aan mijn brieven over de huurverhogingen 2013 ‚Äď april 2016

Ja, wij kunnen u op verzoek de brieven over de huurverhogingen van 2013 ‚Äď 2016 toesturen.

Waar kan ik meer informatie krijgen over dit onderwerp? / Hoe blijf ik over dit onderwerp op de hoogte?

Op de website van de Woonbond (www.woonbond.nl) en op de website van Aedes (www.aedes.nl) vindt u meer informatie.

Via onderstaande link kunt u een modelbrief en Excel rekenbestand van de Woonbond downloaden.

https://www.woonbond.nl/publicaties

Hoger beroep schadevergoeding Gluurverhoging dient in april

Bron: Woonbond.

7 februari 2019

Op 8 april dient het hoger beroep van de Belastingdienst tegen een huurder over het betalen van schadevergoeding in verband met extra huurverhogingen. De Belastingdienst verstrekte inkomensgegevens van huurders aan verhuurders, terwijl dit van 2013 tot en met april 2016  helemaal niet mocht.

Huurders met een bescheiden middeninkomen kregen op basis van deze inkomensgegevens een extra hoge huurverhoging. Dit gebeurde al vanaf een bruto jaarinkomen van ‚ā¨33.600,-.

Financi√ęle schade huurder

Eerder oordeelde de rechtbank dat de Belastingdienst schade moet vergoeden, omdat zonder het onrechtmatig verstrekken van inkomensgegevens geen extra huurverhoging plaats had kunnen vinden. De huurder heeft dus financieel schade gelden doordat de Belastingdienst zich niet aan de wet hield.

Hulp bij verhalen van schade

Dat betekent dat andere huurders die in deze periode een extra huurverhoging hebben gehad, ook een schadevergoeding van de belastingdienst kunnen eisen. Huurders die schade willen verhalen op de Belastingdienst, kunnen dat doen met een modelbrief en een rekentool op de website van de Woonbond. Alhoewel de Belastingdienst heeft laten weten geen schade te vergoeden tot er een uitspraak is in het hoger beroep, is het verstandig wel alvast een claim in te dienen.

De zaak van de huurder wordt gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond. We verwachten een uitspraak op 22 mei.

Veel vragen schadevergoeding Gluurverhoging

Bron: Woonbond

26 juli 2018

Huurders die een schadeclaim hebben ingediend bij de Belastingdienst, krijgen een standaard antwoord van het ministerie van Financi√ęn. Hierin staat dat de Belastingdienst in hoger beroep is gegaan en de uitkomst van dat beroep afwacht.

De brief leidt tot veel vragen van huurders aan de huurderslijn.

Schadevergoeding

De rechtbank oordeelde eerder dit jaar dat de Belastingdienst een schadevergoeding moet betalen aan een huurder die van 2013 tot april 2016 een inkomensafhankelijke huurverhoging betaalde. Er was in deze periode namelijk geen wettelijk grondslag voor het delen van inkomensgegevens van huurders met verhuurders. De belastingdienst deed dit wel, en moet de huurder daarom compenseren voor de extra huur. De Woonbond heeft een modelbrief en een rekenmodule gemaakt waarmee huurders die in deze periode ook een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben betaald, dit kunnen terugvorderen.

Hoger beroep

Het ministerie van Financi√ęn stuurt huurders een standaardantwoord. Daarin vermeldt het ministerie dat de Belastingdienst in beroep is gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag. Tot de uitspraak in het beroep (door de Raad van State) volgt, hoeft de Belastingdienst inderdaad nog geen beslissing te nemen over het eventuele uitbetalen van de geclaimde schadevergoeding. Het is niet bekend wanneer deze uitspraak volgt. Huurders hoeven niet te reageren op de brief. Wij zullen over de uitkomst van het hoger beroep publiceren op onze website. Huurders die nog geen vordering hebben gestuurd, kunnen dat alsnog doen. Kijk voor meer informatie in onze veelgestelde vragen over de Gluurclaim.