Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over de dienstverlening van Portaal, een vraag over de huurbetaling of een klacht over overlast, vul dan het digitale klachtenformulier in dat u vindt op de site van Portaal, of neem telefonisch contact op (0800 7678225, of als u belt met een mobiele telefoon 0318-898989).

Heeft u klacht over Huren in Holland Rijnland ga dan naar de site van Huren in Holland Rijnland voor de e-mail link.

Heeft u een probleem dat door Portaal niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kunt u contact opnemen met de HBV Leiden. U kunt ons tijdens ons spreekuur bezoeken of telefonisch benaderen. Ook is het mogelijk door middel van onderstaand klachtenformulier een klacht over Portaal aan ons te melden. Wij zullen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Klachtenformulier

  De heer / mevrouw *

  Naam: *

  Straat & huisnummer: *

  Postcode: *

  Telefoonnummer: *

  Email: *

  Lid HBV: *

  Omschrijving van het probleem: *

  Weke actie keeft u zelf al ondernomen?:

  Ik ga akkoord met de privacy verklaring van HBV Leiden *