Bewonerscommissies

Overzicht Bewonerscommissies

In een groot aantal complexen van Portaal zijn bewonerscommissies actief. Zij vervullen een belangrijke rol binnen de HBV Leiden. Waar de HBV werkt op overkoepelend beleidsmatig niveau, houden bewonerscommissies zich bezig met zaken die zich in een specifiek complex afspelen. Zij zijn daar het eerste aanspreekpunt voor bewoners wanneer er klachten of problemen zijn. Bewonerscommissies zijn een onderdeel van de HBV, maar overleggen zelfstandig met Portaal. De HBV ondersteunt deze commissies op technisch en financieel vlak. De HBV probeert nieuwe commissies op te richten in complexen waar geen bewonerscommissie actief is.

Bewonerscommissies zijn altijd op zoek naar actieve leden. Wilt u deelnemen in de bewonerscommissie in uw complex, dan kunt u contact opnemen met de HBV om te vragen wie op dit moment de contactpersoon in de commissie is. Is in uw complex nog geen bewonerscommissie actief, en zou u er een willen oprichten? Ook dan kunt u contact opnemen met de HBV voor de nodige ondersteuning.

Hieronder vindt u een lijst met de bewonerscommissies. Door op een bewonerscommissie te klikken ziet u een lijst waarin is aangegeven in welk complex een bewonerscommissie actief is en hoeveel woningen ze vertegenwoordigt en eventueel het contact e-mailadres.

Ook zijn er Klankbordgroepen, dit zijn een soort BC’s maar bestaan tijdelijk omdat er onderhoud wordt gepleegd aan de woningen. Zij zijn tijdens de bouwwerkzaamheden de klankbord van de bewoners naar Portaal.

Klankbordgroepen HBV Leiden

KBG Houtmarkt

KBG Grevenstraat

KBG Van Walravenstraat / joh. Poststraat

Aanvullingen voor uw bewonerscommissie pagina kunt u per e-mail aan ons kenbaar maken.

info@hbvleiden.nl