Author - HBV Leiden

Huurakkoord: huurverlaging, verduurzaming en een grotere sociale sector

Bron: Woonbond 30 juni 2022 De afgelopen maanden is er door de Woonbond samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken (Volkshuisvesting), Aedes (vereniging van corporaties) en gemeenten (VNG) onderhandeld over de Nationale Prestatieafspraken. De afspraken gaan over de prestaties die corporaties gaan leveren in ruil voor het afschaffen van de verhuurderheffing. Vandaag zijn de afspraken getekend.   ‘In plaats...

Huurders krijgen inzicht in energielabel woning

Bron: Woonbond 29 juni 2022 Huurders krijgen een beter beeld van de energieprestaties van hun woning. Vanaf de zomer van 2023 kan elke huurder op MijnOverheid het energielabel van de huurwoning inzien. Vanaf dan is voor elke huurder in één oogwenk duidelijk hoe energiezuinig óf energievretend de woning is. Minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge doet deze toezegging...

Provincie steekt 81 miljoen euro in Warmtelinq tracé naar Leiden

Bron: Sleutelstad 16 juni 2022 De Provinciale Staten van Zuid-Holland stellen een investeringssubsidie van 81 miljoen euro beschikbaar voor het Warmtelinq tracé Rijswijk – Leiden. Ook stemden de staten voor het beëindigen van het aandeelhouderschap van het Warmtebedrijf Rotterdam. Gedeputeerde Jeannette Baljeu spreekt van een belangrijke stap in de realisatie van het warmtetransportnet in Zuid-Holland. Het tracé Rijswijk-Leiden is daar...

Leiden zet komende jaren in op betaalbaar wonen, klimaat en inspraak

Bron: Omroep West 8 juni 2022 LEIDEN - De nieuwe coalitie in Leiden wil de komende jaren vooral inzetten op het bouwen van betaalbare woningen, het verder vergroenen van de stad en de participatie. Vooral op dat laatste punt kreeg het vorige stadsbestuur veel kritiek te verduren. De coalitie in Leiden bestaat uit GroenLinks, D66, PvdA en...

Huurverhoging per 1 juli 2022: de lasten proberen eerlijk te verdelen.

Bron: Gezamenlijke huurdersbelangenorganisaties Portaal 26 april 2022 Met deze opgave hebben de huurdersorganisaties in de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met Portaal over de hoogte van de huurverhoging voor de huurders van Portaal. Al snel bleek dat de financiële ruimte bij Portaal voor het matigen of bevriezen van de huurverhoging beperkt was. Dankzij een goed, open en constructief...

Afschaffen verhuurderheffing geregeld bij wet

Bron: Woonbond 15 april 2022 De verhuurderheffing -de boete op betaalbaar verhuren- wordt afgeschaft. Er ligt een voorstel klaar voor een ‘intrekkingswet’. Door afschaffen van de heffing krijgt de volkshuisvesting eindelijk weer lucht. De Woonbond was de grootste tegenstander van de heffing en ziet de afschaffing dan ook als succes van een jarenlange strijd.  In 2010 liet de...

Woonbond: voorkom huurexplosie

Bron: Woonbond 12 april 2022 Als het beleid niet wordt aangepast, dan dreigt er volgend jaar en huurexplosie, schrijft huurdersvereniging Woonbond in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Dat komt omdat de inflatie van dit jaar een grote rol speelt in het bepalen van de ruimte voor de maximale huurstijging. De bond deed een berekening met de...

Bewoners langste flat van Leiden dagen zonder verwarming en warm water

Bron: Sleutelstad.nl 5 april 2022 Bewoners van de flat langs de Leidse Agaatlaan in de De Mors hebben vanaf zaterdag tot maandagavond zonder verwarming en warm water gezeten. Volgens een woordvoerder van woningcorporatie Portaal kwam dat door een lekkage in een van de pompen. Het duurde lang voordat de oorzaak gevonden was, omdat het lek op een...

Energielabel A renovatie aan 19 eeuwse woningen gestart

Bron: Unity.nl 1 april 2022 Energielabel A renovatie aan 19-eeuwse woningen gestart Begin deze maand is Portaal gestart met de onderhouds- en verbeterwerkzaamheden aan 27, deels monumentale huurwoningen, in de Gorte- en Haverstraat. Door de energiebesparende maatregelen en isolatie krijgen de woningen, als het werk klaar is, een gemiddeld energielabel A waardoor het energieverbruik voor de bewoners omlaag...

Rookmelders in huis vanaf 1 juli 2022 verplicht

Bron: Woonbond 29 maart 2022 Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders in alle woningen verplicht. Op iedere verdieping van een huis waar gewoond wordt, moet minstens één goedgekeurde rookmelder hangen. Ook huurders kunnen deels verantwoordelijk zijn voor de rookmelders. Waar moet de rookmelder hangen? Op een zolder of in een kelder waar niet wordt gewoond, hoeven geen rookmelders te...