Blog

Instemmingsrechten HBV nog steeds van kracht in regio Leiden!

Bron: HBV Leiden 19-4-2021 In 2000 sloot de HBV Leiden een nieuwe samenwerkingsovereenkomstmet Portaal Leiden. In die overeenkomststaat dat de HBV Leiden instemmingsrechtheeft op diverse onderwerpen. De geschillencommissieheeft nu in een advies geoordeeld dat deze afsprakennog steeds van kracht zijn voor de regio Leiden vanPortaal. Bij het adviesverzoek van Portaal over de aanpassing van het huurbeleid bij...

Alle Leidse woningcorporaties ondersteunen City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Bron: Unity.nu 12 april 2021 De vier Leidse woningcorporaties (DUWO, Ons Doel, Portaal en de Sleutels) steunen unaniem de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Hiermee is Leiden de enige gemeente in Nederland waarvan alle woningcorporaties deze City Deal ondersteunen. City Deals zijn samenwerkingen tussen onder andere gemeenten en private partijen waarin gewerkt wordt aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke...

Huurbevriezing, verlaging of verhoging?

Bron: Woonbond 26 maart 2021 Huurders weten vaak met vrij grote zekerheid dat elk jaar de huur omhoog gaat. Maar in 2021 ligt dat anders. Veel huurders krijgen huurbevriezing of huurverlaging. Dat hangt af van je inkomen, huishoudtype en type verhuurder. Huurverlaging Zo kunnen huurders met een laag inkomen en hoge huur dit jaar huurverlaging krijgen. Het gaat om...

Standaard voor woningisolatie

Bron: Woonbond 25 maart 2021 Vorige week heeft de minister van Binnenlandse zaken de ‘standaard voor woningisolatie(externe link)’ aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Deze standaard geeft aan wanneer de woning goed genoeg is geïsoleerd om van het gas afgesloten te kunnen worden. De Woonbond is betrokken geweest bij het bepalen van deze isolatiestandaard. De standaard voor woningisolatie...

Woondebat: meer nodig dan alleen bouwen

Bron: Woonbond 4 maart 2021 De Actieagenda Wonen is de aanleiding voor het online debat ‘Kies voor Wonen’. De Woonbond presenteerde dit plan tegen de wooncrisis eerder samen met Aedes en 32 andere partijen. Het actieplan is een antwoord op de wooncrisis en legt oplossingen voor die volgens Woonbond-directeur Zeno Winkels en Aedes-voorzitter Martin van Rijn één op één...

Huur van socialehuurwoningen wordt dit jaar niet verhoogd

Bron: RTL Nieuws 17 februari 2021 Goed nieuws voor huurders. Het demissionaire kabinet zal de huren van corporatiewoningen in de sociale sector dit jaar niet verhogen. Dat maakt minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren bekend. De bevriezing van de huren gebeurt op aandringen van SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman en een meerderheid in de Tweede Kamer. Beckerman diende...

Bevries de huren en schrap de verhuurderheffing

Bron: Woonbond 10 februari 2021 Gisteren stemde de Tweede kamer voor een motie van SP Kamerlid Beckerman om de huren in de sociale huursector te bevriezen. Eerder nam de Eerste Kamer al een dergelijke motie aan, maar die werd niet uitgevoerd. Wel kwam minister Ollongren toen met een huurverlaging voor huurders bij corporaties met een laag inkomen en...

Sociale huurders pesten in plaats van helpen

Bron: RTL Nieuws, Cody Hochstenbach 8 februari 2021 Het gezin El Andel woont met zijn zessen op 47 vierkante meter in Amsterdam Slotermeer: Fatima, Mohammed en hun vier kinderen. Dat is nog niet zo makkelijk. De kinderen slapen noodgedwongen op de bank en hebben geen rustige plek om hun huiswerk te maken. Het is bovendien een...

Kamer stemt over beloftes huurbevriezing in kieswijzer

Bron: Woonbond 4 februari 2021 Het Algemeen Dagblad publiceerde gisteren een kieswijzer waarin onder meer de VVD en D66 aangeven vóór het voor vier jaar bevriezen van de huren te zijn. Opmerkelijk, want dit is niet in lijn met de plannen uit hun verkiezingsprogramma’s. Het afgelopen jaar lag minister Ollongren (D66) nog op ramkoers met de Eerste...