Afhandeling klacht

Het kan zijn dat u vindt dat uw klacht niet naar volle tevredenheid wordt afgehandeld. Lukt het niet om er met Portaal uit te komen, dan kunt u met uw klacht bij de HBV Leiden terecht. Wij proberen dan alsnog met Portaal tot een oplossing te komen. Mocht ook dat niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u terecht bij de regionale klachtencommissie. Deze commissie is onafhankelijk en geen onderdeel van Portaal. Wij begeleiden u daarbij. Ook kunt u een klacht indienen bij de huurcommissie.