Wat is het telefoonnummer van Portaal?

0800 7678225 (of als u belt met een mobiele telefoon 0318-898989)