Uncategorized

Energieprijsplafond moet ook werken bij blokverwarming

bron: Woonbond 23 september 2022 Bewoners van huurflats met blokverwarming lijken vergeten bij het prijsplafond voor energie. De Woonbond wil dat ook zij van de overheid hulp krijgen om hun torenhoge energierekening te betalen.   Op de avond voor Prinsjesdag kwam het kabinet met een plan voor een prijsplafond voor gas en stroom. Doel daarvan:  voorkomen dat de energierekening onbetaalbaar...

Reactie Woonbond Miljoenennota

Bron: Woonbond 20 september 2022 Stappen de goede kant op, maar meer nodig De Woonbond ziet dat er stappen de goede kant op worden gezet in de begroting. Toch is er meer nodig om de inkomens te verhogen, is er een blinde vlek voor met name de betaalbaarheid voor huurders in de commerciële sector, en moeten de slechtste...

Wijzigingen in het bestuur van Portaal

Bron: Portaal 2 september 2022 Arjel Woudstra Per 1 september is Sander Heinsman, die al lid was, benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuurvan Portaal. Twee maanden later, op 1 november, zal Arjel Woudstra, als nieuw lid, de Raad vanBestuur completeren. Sander zal zich gaan richten op volkshuisvesting. Arjel zal verantwoordelijkworden voor financiën en bedrijfsvoering. Bijdragen aan goed...

Pak hoge woonlasten aan met huurverlaging en hogere huurtoeslag

Bron: Woonbond 2 september 2022 De Woonbond pleit voor een hogere huurtoeslag en het naar voren halen van de huurverlaging die is overeengekomen met volkshuisvestingsminister De Jonge en woningcorporaties. Dat is hard nodig. Vandaag maakt het CBS bekend dat de huurprijzen gemiddeld drie procent zijn gestegen dit jaar.  Dat komt bovenop de hard stijgende energielasten. Door de fors...

Huurverlaging voor minima hard nodig

Bron: Woonbond 17 augustus 2022 Aedes (vereniging van woningcorporaties) bepleit dat het kabinet de huurverlaging voor minima volgend jaar al invoert in plaats van in 2024. De Woonbond steunt dit pleidooi. eide organisaties signaleren dat huurders ernstig in de knel komen door stijgende kosten van levensonderhoud en torenhoge energieprijzen. Vooral huurders met een minimuminkomen ervaren dat het onmogelijk...

Extra sociale huurwoningen voor statushouders in Holland Rijnland

Bron: Unity.nu 21 juli 2022 REGIO - Een derde van de vrijkomende sociale huurwoningen wordt komende maand vergeven aan statushouders. Normaal is dat ongeveer 8 procent. Dat heeft Holland Rijnland – het samenwerkingsverband tussen gemeenten in onze regio – besloten om druk te verlichten op de opvanglocaties voor asielzoekers. Dat staat in een brief verzonden aan alle...

Belangrijke opsteker voor warmtenet naar Leiden, toch is veel nog niet geregeld

Bron: Omroepwest.nl 12 juli 2022 DEN HAAG - Met een feestelijke bijeenkomst in kantorencomplex Babylon bij het Haagse Centraal Station is maandag gevierd dat het toekomstige warmtenet nu al wordt uitgebreid: het beoogde tracé van Rotterdam naar Den Haag krijgt bij Rijswijk een aftakking die ook de huishoudens in de Leidse regio gaat bedienen. Toch moet er...

Huurakkoord: huurverlaging, verduurzaming en een grotere sociale sector

Bron: Woonbond 30 juni 2022 De afgelopen maanden is er door de Woonbond samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken (Volkshuisvesting), Aedes (vereniging van corporaties) en gemeenten (VNG) onderhandeld over de Nationale Prestatieafspraken. De afspraken gaan over de prestaties die corporaties gaan leveren in ruil voor het afschaffen van de verhuurderheffing. Vandaag zijn de afspraken getekend.   ‘In plaats...

Huurders krijgen inzicht in energielabel woning

Bron: Woonbond 29 juni 2022 Huurders krijgen een beter beeld van de energieprestaties van hun woning. Vanaf de zomer van 2023 kan elke huurder op MijnOverheid het energielabel van de huurwoning inzien. Vanaf dan is voor elke huurder in één oogwenk duidelijk hoe energiezuinig óf energievretend de woning is. Minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge doet deze toezegging...

Provincie steekt 81 miljoen euro in Warmtelinq tracé naar Leiden

Bron: Sleutelstad 16 juni 2022 De Provinciale Staten van Zuid-Holland stellen een investeringssubsidie van 81 miljoen euro beschikbaar voor het Warmtelinq tracé Rijswijk – Leiden. Ook stemden de staten voor het beëindigen van het aandeelhouderschap van het Warmtebedrijf Rotterdam. Gedeputeerde Jeannette Baljeu spreekt van een belangrijke stap in de realisatie van het warmtetransportnet in Zuid-Holland. Het tracé Rijswijk-Leiden is daar...