‘Leefbaarheid in gevaar in buurten met veel goedkope huurhuizen’

‘Leefbaarheid in gevaar in buurten met veel goedkope huurhuizen’

Bron: RTL nieuws

8 november 2018

De leefbaarheid van buurten met veel sociale huurwoningen holt achteruit door de vele probleemhuurders die er wonen. Het gaat onder meer om verslaafden en mensen met financiële en psychische problemen, die daar terecht komen door de toewijzingsregels van de overheid. Ze zorgen voor steeds meer overlast.

 

Dat zegt de branchevereniging van woningcorporaties Aedes, na onderzoek van Rigo Research en Advies. De problemen spelen volgens de onderzoekers in ongeveer 10 procent van alle woonbuurten en dan vooral in buurten met tweedederde of meer sociale huurwoningen.

 

In die buurten staan ongeveer 780.000 huizen en er wonen 1,5 miljoen mensen. Psychische problemen komen er vier keer zo veel voor als in wijken zonder goedkope woningen en er is 9 procent meer agressie en 15 procent meer overlast dan gemiddeld.

 

Bewoonster Nelleke

Het Utrechtse Overvecht is zo’n wijk waar veel sociale huurwoningen staan. Bewoonster Nelleke Wuurman woont er al 33 jaar. Ze ziet dat er veel aan de hand is. “Het is hier twee stappen vooruit en dan weer drie achteruit. Als je de monitor van de gemeente Utrecht leest, voeren we zo’n beetje alle probleemlijstjes aan. Er is hier veel overlast en veel werkloosheid.”

Vorige week werd nog de spiegel van de auto van Nelleke geslagen. Twee jaar geleden was het goed raak. “We hadden hier in één nacht drie autobranden, vlak bij mijn voordeur en een straat verderop nog eens twee. Dat was echt verschrikkelijk.”

 

Betere spreiding over gemeenten

Voorzitter Marnix Norder van Aedes vindt dat de toewijzingsregels, waar de corporaties zich aan moeten houden van de overheid, moeten worden aangepast, zodat zij probleemhuurders beter kunnen spreiden over gemeenten.

“Wij moeten nu passend toewijzen. Dat wil zeggen dat mensen met een laag inkomen ook de goedkoopste woningen krijgen. Als er niks verandert vrees ik dat veel van deze buurten no go area’s kunnen worden, Plekken waar mensen ’s avonds als het donker wordt, liever niet naartoe gaan.”

 

Steeds nieuwe probleemgevallen

Nelleke Wuurman is het met Norder eens dat probleemgevallen veel beter over de stad verdeeld moeten worden. “Vroeger woonden hier gewone gezinnen, maar de bevolkingssamenstelling is erg veranderd. Nu zijn er veel eenoudergezinnen en ex-psychiatrische patiënten. Gevolg is dat mensen die wat meer geld hebben, wegtrekken. In hun plaats komen dan vaak weer nieuwe probleemgevallen. Zo begint het steeds opnieuw.”

Zelf is Nelleke niet van plan om weg te gaan. Overvecht vindt ze ondanks alle problemen nog steeds een fijne wijk. Ze zet zich via de Wijkraad in om haar woonomgeving te verbeteren.

 

Intensievere begeleiding hulpverleners

Het is volgens Norder nu nog niet te laat om in te grijpen. Behalve voor spreiding van probleemgevallen pleit hij ook voor een intensievere begeleiding door hulpverleners. “Gemeenten en instellingen hebben daar een taak. Wij als corporaties kunnen problemen wel signaleren maar kunnen ze niet oplossen.”

“Uiteindelijk moet er in de probleembuurten door herstructurering meer afwisseling komen tussen goedkope woningen en duurdere huizen”, zegt Norder. “Dan krijg je ook een gevarieerder bevolking. In wijken waar dat al is gebeurd gaat het goed. Eén ding weet ik zeker: Niks doen is geen optie. Dan krijg je wijken waar je alleen maar gaat wonen als je geen andere keuze hebt. Wijken waar je moet wonen en niet wijken waar je mag wonen.”

 

Woon je zelf in een wijk met veel sociale huurwoningen, herken je de problemen en wil je meewerken aan een televisiereportage hierover,  meld je dan via oproep@rtl.nl

Deel dit bericht