Inkomensafhankelijke huurverhoging 2013-2016, reactie Portaal

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2013-2016, reactie Portaal

Reactie Portaal.

12 juni 2018.

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2013-2016

Versie 2 – 11 juni 2018

Hoe gaat Portaal om met de huuraanpassing?

Volgens de wet mag Portaal de huren elk jaar per 1 juli aanpassen. De overheid bepaalt wat de maximale huuraanpassing per jaar is en hanteert daarvoor twee inkomenscategorieën. De Belastingdienst geeft aan ons door in welke categorie u valt. Zij noemt geen concrete bedragen.

Door de inkomensafhankelijke huurverhoging zorgen we er voor dat onze woningen betaalbaar blijven voor mensen met de laagste inkomens, terwijl mensen die het ruimer hebben, meer gaan betalen.

Waar gaat de rechtszaak om met de Belastingdienst?

Een huurder heeft onlangs een rechtszaak gevoerd tegen de Belastingdienst over het verstrekken van zijn gegevens in de periode 2013 tot en met april 2016. De Belastingdienst moet een huurder een schadevergoeding betalen, omdat de rechter zegt dat er in die periode geen wettelijke basis het verstrekken van die gegevens was. Die wettelijke basis is er inmiddels wel. De Belastingdienst gaat in beroep tegen dit vonnis.

Kan ik nu van Portaal een schadevergoeding krijgen?

Nee, deze rechtszaak werd gevoerd tegen de Belastingdienst. Als u denkt recht te hebben op een schadevergoeding, moet u contact opnemen met de Belastingdienst. In een eerdere zaak over dit onderwerp, tegen twee woningcorporaties, heeft een civiele rechter geoordeeld dat de woningcorporaties niks fout deden.

Is het slim om nu een schadevergoeding te eisen aan de Belastingdienst?

Dat moet u natuurlijk zelf bepalen, maar de Belastingdienst gaat in beroep tegen dit vonnis. U kunt daarom ook besluiten dat proces af te wachten. Nu is het nog onduidelijk hoe de Belastingdienst om zal gaan met uw eis.

Kan Portaal mij helpen aan mijn brieven over de huurverhogingen 2013 – april 2016

Ja, wij kunnen u op verzoek de brieven over de huurverhogingen van 2013 – 2016 toesturen.

Waar kan ik meer informatie krijgen over dit onderwerp? / Hoe blijf ik over dit onderwerp op de hoogte?

Op de website van de Woonbond (www.woonbond.nl) en op de website van Aedes (www.aedes.nl) vindt u meer informatie.

Via onderstaande link kunt u een modelbrief en Excel rekenbestand van de Woonbond downloaden.

https://www.woonbond.nl/publicaties

Deel dit bericht