Belastingdienst deelde ten onrechte inkomensgegevens van huurders

Belastingdienst deelde ten onrechte inkomensgegevens van huurders

Bron: Woonbond

3 februari 2016

De Belastingdienst heeft de afgelopen drie jaar inkomensgegevens van huurders verstrekt aan verhuurders, terwijl de wettelijke grondslag hiervoor ontbrak. Dat blijkt vandaag uit een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

‘De inkomensafhankelijke huurverhoging kan wat ons betreft dit jaar niet doorgaan aangezien de juridische grondslag ontbreekt,’ aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘De vraag rijst wat dit betekent voor huurders die de afgelopen drie jaar op basis van onrechtmatig verstrekte gegevens een extra hoge huurverhoging hebben gekregen.’  De Woonbond bestudeert of huurders de mogelijkheid hebben om deze extra huurverhoging terug te eisen.

Minister Blok heeft in een wetsvoorstel dat nog door de Tweede en Eerste kamer moet al een wijziging voorgesteld waardoor de inkomensgegevens wél verstrekt mogen worden. ‘Zo wordt de extra hoge huurstijging voor middeninkomens, die steeds vaker in de knel zitten door hoge huurprijzen, opnieuw onderwerp van politieke discussie.’

Al in 2012 waarschuwde de Woonbond voor privacy schending van huurders bij de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De wet werd door de Woonbond om die reden ‘Gluurverhoging’ genoemd. De Raad van State oordeelt nu dat de Belastingdienst zijn geheimhoudingsplicht  heeft geschonden door het verstrekken van inkomensgegevens van huurders.

Deel dit bericht