Meerderheid Kamer voor screening huurders

Meerderheid Kamer voor screening huurders

Bron: Woonbond

23 maart 2016

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil gemeenten toestaan potentiële huurders te screenen. Gemeenten kunnen woningzoekenden dan weigeren op basis van crimineel of overlast veroorzakend gedrag uit het verleden.

Minister Blok heeft hier een wetsvoorstel voor gemaakt dat gisteren in de Tweede Kamer is besproken. De Kamer stemt 29 maart over het wetsvoorstel.

Inbreuk grondrechten woningzoekenden

VVD, PvdA, CDA en D66 zijn voorstander maar willen nog enkele wijzigingen doorvoeren. Vooral het gebruik van politiegegevens door de gemeenten moet goed geregeld zijn, vinden ze. De PvdA wil dat de maatregel ook gaat gelden voor kopers. De Woonbond vindt dat het voorstel een forse inbreuk op grondrechten van woningzoekenden is. Bovendien hebben we veel twijfels of screening echt helpt om woonoverlast tegen te gaan.

Focus op aanpak overlast

De Woonbond adviseert om af te zien van screening en om de focus te leggen bij het rechtstreeks aanpakken van woonoverlast en criminaliteit in de wijken.

Deel dit bericht