Toenemende aandacht voor middenhuur

Toenemende aandacht voor middenhuur

Bron: Woonbond

21 april 2017

Het middenhuursegment staat steeds meer in de belangstelling. De vraag naar deze woningen met huurprijzen tussen de 710 en 1000 euro neemt toe, maar het aanbod blijft achter. De minister heeft een ‘Samenwerkingstafel middenhuur’ ingesteld die gemeenten moet helpen extra middenhuurwoningen te realiseren. De Woonbond vindt dat uitbreiding van het middenhuursegment niet ten koste mag gaan van de sociale woningvoorraad en dat er een vorm van huurprijsregulering noodzakelijk is.

Meer mensen zijn op zoek naar een huurwoning in het middensegment, omdat zij niet in aanmerking komen voor een corporatiewoning en ook geen woning kunnen kopen. Voor hen is het min of meer een gedwongen keuze. Anderen kiezen bewust voor een dergelijke huurwoning, bijvoorbeeld vanuit de behoefte aan meer flexibiliteit.

Landelijke samenwerkingstafels

De Woonbond wil met de samenwerkingstafel meedenken over voldoende aanbod om in de behoeften van de groep huurders en woningzoekenden naar duurdere huurwoningen te voorzien. Er zijn wel kritische kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste wordt er te gemakkelijk van uit gegaan dat huishoudens met een modaal inkomen een huur tussen de 710 en 1000 euro per maand kunnen betalen. Voor veel mensen is dit echter moeilijk op te brengen, zeker voor gezinnen met kinderen. Verder vindt de Woonbond dat uitbreiding van het middensegment niet ten koste mag gaan van de voorraad sociale huurwoningen. Er is nu al een groeiend tekort aan betaalbare sociale huurwoningen.

Inzet Woonbond

Bij de samenwerkingstafel is de inzet van de Woonbond  dat er een volwaardige huurmarkt in het middensegment ontstaat die aantrekkelijk is voor huurders en woningzoekenden. Dat betekent  dat er voldoende bescherming tegen schaarstehuren en enorme huurverhogingen geregeld moet worden. Dit kan in de vorm van uitbreiding van het woningwaarderingsstelsel. Bijkomend voordeel daarvan is dat de woning voor het middensegment behouden blijft en de prijs in populaire gebieden niet meteen doorschiet naar ruim boven de 1000 euro per maand. Ook is een evenwichtiger relatie tussen huurders en verhuurders nodig, zowel op individueel niveau als op het niveau van bewonerscommissie en huurdersorganisaties. Tot slot kan de kwaliteit van woningen en de dienstverlening naar een hoger niveau getild worden.

Lokale samenwerkingstafel

Naast de landelijke Samenwerkingstafel middenhuur, onder leiding van Rob van Gijzel, zullen de komende periode ook lokale samenwerkingstafels plaatsvinden. Gemeenten die daar op korte termijn voor in aanmerking komen zijn: Amsterdam, Hoorn, Delft, Den Haag, Groningen en Tilburg. Daarna komen andere grote(re) gemeenten waar middenhuur een probleem is. Op lokaal niveau worden partijen als ontwikkelaars, corporaties en investeerders uitgenodigd aan tafel. Uiteraard mogen huurdersorganisaties van commerci√ęle verhuurders niet ontbreken, als vertegenwoordiger van de vraagkant.

 

Deel dit bericht