Steeds meer huurders afhankelijk van huurtoeslag

Steeds meer huurders afhankelijk van huurtoeslag

Bron: Woonbond

11 maart 2016

Steeds meer huurders moeten een beroep doen op de huurtoeslag om de huur te kunnen betalen. In 2016 hebben 1,3 miljoen huishoudens huurtoeslag aangevraagd. Tien jaar geleden maakten 973.000 huishoudens gebruik van de huurtoeslag. Dat blijkt uit cijfers van datajournalisten van LocalFocus.

Huurtoeslag is een tegemoetkoming voor huurders met een laag inkomen om de huur te kunnen betalen. Door de economische crisis en de forse huurstijgingen van de afgelopen jaren moeten steeds meer huurders een beroep doen op de huurtoeslag.

Snel stijgende huren

De lagere inkomens konden de afgelopen drie jaar een huurverhoging van 1,5% boven inflatie krijgen. Dit betekende een maximale huurverhoging van maar liefst 4% in 2013 en 2014, en 2,5% (vanwege de lage inflatie) in 2015. De Woonbond ontvangt dan ook veel signalen van huurders die financieel in de knel zitten.

Middeninkomens ook in de problemen

Ook de middeninkomens in een sociale huurwoning vinden het vaak moeilijk om de huur te betalen. Huishoudens met een inkomen vanaf € 34.000 bruto konden de afgelopen jaren een extra hoge huurverhoging krijgen. Deze huurders hebben geen recht op huurtoeslag maar zagen de huren wel fors stijgen.

Meldpunt Huuralarm

Op het Meldpunt Huuralarm (externe link) verzamelt de Woonbond meldingen van huurders die financieel klem zitten. Bent u een van deze huurders? Laat het weten op ons meldpunt. Met uw melding helpt u de Woonbond inzicht krijgen in deze problemen om daar vervolgens de politiek en beleidsmakers op aan te kunnen spreken.

Deel dit bericht