In 2020 16.433 sociale woningen in Leiden

In 2020 16.433 sociale woningen in Leiden

Bron: Unity.nu

20 december 2017

LEIDEN – In 2020 moeten er tenminste 16.433 sociale woningen zijn. Dat hebben zeven partijen woensdag met elkaar besproken. Leiden zet hiermee een stap richting een duurzamer huizenaanbod, meer betaalbare huurwoningen en meer studentenwoningen.

De partijen, Duwo, Ons Doel, Portaal, de Sleutels, Woonzorg Nederland, Ymere en de gemeente Leiden, hebben de Prestatieafspraken 2018 ondertekend. In de Prestatieafspraken staat onder andere dat Duwo verder werkt aan het terugdringen van het tekort aan studentenwoningen. Alle corporaties spreken af in 2020 tenminste 16.433 sociale woningen te hebben. De vraag naar sociale huurwoningen is en blijft groot. Daarom onderzoeken de corporaties komend jaar of en hoe het mogelijk is om in 2030 de verwachtte benodigde sociale woningen daadwerkelijk te kunnen bij bouwen.

CO2 neutraal
In de Prestatieafspraken 2018 is er speciale aandacht voor duurzaamheid. In lijn met de Leidse Warmtevisie is het doel dat alle sociale huurwoningen in 2050 CO2 neutraal zijn. De corporaties en de gemeente spreken af dat nieuwbouw in principe aardgasloos wordt gebouwd en ook bij renovatie is aardgasloos het uitgangspunt.

Deel dit bericht