Verkiezingsdebat over de huursector

Verkiezingsdebat over de huursector

Bron: Woonbond

9 februari 2017

Handhaving van de verhuurderheffing in zijn huidige vorm kan niet op een Kamermeerderheid rekenen. Dat bleek tijdens het politieke debat, dat de Woonbond, brancheorganisatie van woningcorporaties Aedes en de Vereniging Nederlandse Gemeenten gisteren hielden in Den Haag.

 

Het debat tussen politici van zeven politieke partijen bevestigde hiermee wat al eerder bleek uit de Stemwijzer (externe link) van ProDemos voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. Een ruime meerderheid van de politiek wil van de verhuurderheffing af of haar in ieder geval omvormen tot een investeringsheffing. Alleen SGP en VVD willen de heffing behouden of zelfs verhogen (VVD). Wouter Koolmees van D66 zei op het debat dat hij de huidige heffing van 1,7 miljard euro wil handhaven.

Eensgezind over verduurzaming

Over de verduurzaming van de woningvoorraad is de politiek, van links tot rechts, het roerend eens. Die heeft hoge prioriteit. Alleen over de weg ernaartoe liepen de meningen uiteen. Een verbod op het verhuren van huizen met de slechtste energielabels ging de meerderheid van de aanwezige politici in ieder geval te ver.

Inkomensgrens sociale sector omhoog

Ook over de verhoging van de inkomensgrens voor de sociale huursector waren de meeste politici tamelijk eensgezind: die moet omhoog, al vond een aantal van hen verhoging naar anderhalf keer modaal (€ 54.000) wel erg rigoureus. Roald van der Linde (VVD) en Wouter Koolmees (D66) zijn tegen verhoging. Vooral Van der Linde vindt de sociale sector nu al te groot en wil vol inzetten op de vrije sector, met huren tussen 700 en 1000 euro. Corporaties zouden wat hem betreft veel meer woningen moeten verkopen. Sadat Karabulut (SP) hield daarentegen een vurig pleidooi voor een grote sociale huursector, waarin ook middeninkomens terechtkunnen. ‘We moeten de sociale volkshuisvesting in ere herstellen. Het behouden van gemengde wijken en buurten is van groot belang.’

Middensegment

Het middensegment houdt de gemoederen de laatste tijd sterk bezig, zo bleek ook gisteren weer. Er is, met name in de grote steden, grote behoefte aan huurwoningen voor middeninkomens, alleen de bouw ervan komt maar moeizaam van de grond. Volgens Woonbonddirecteur Ronald Paping is van de door het kabinet Rutte II beloofde doorstroming bitter weinig terechtgekomen. ‘Er is door commerciële partijen nauwelijks gebouwd in het middensegment en de wachttijden voor sociale huurwoningen nemen alleen maar toe.’ Een corporatiedirecteur uit Limburg hield de politici voor dat ze niet alleen naar de grote steden moeten kijken. ‘In Limburg is een zogenaamde middenhuur van 750 euro heel veel geld.’

Prioriteiten: betaalbaarheid en bouwen

Aan het begin van het debat konden de politici in korte pitches hun belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren aangeven. Voor Roald van der Linde is dit een forse uitbreiding van de vrije huursector. Albert de Vries (PvdA), Sadat Karabulut (SP), Nevin Ozütok (GroenLinks), Wouter Koolmees (D66), Erik Ronnes (CDA) en Martin van Rooijen (50PLUS) willen daarentegen dat er veel meer sociale huurwoningen worden gebouwd, al vinden zij ook het middensegment van toenemend belang. Betaalbaarheid staat ook hoog op de agenda, waarbij de SP het verst gaat en de huren wil verlagen. De PvdA wil naar een stelsel van inkomenshuren, met maximale huurquotes en maatwerk.

 

Deel dit bericht