PvdA Leiden: Geen ontheffing voor Portaal in Leidse woningmarktregio

PvdA Leiden: Geen ontheffing voor Portaal in Leidse woningmarktregio

Bron: PvdA

datum: 6 oktober 2016

Na vele problemen met verschillende woningcorporaties komt minister Blok van Wonen en Rijksdienst met woningmarktregio’s waarbij kleinere en meer betrokken woningcorporaties in actief zullen zijn. Woningcorporatie Portaal valt hierdoor buiten de Leidse woningmarktregio en heeft hiervoor bij de minister ontheffing aangevraagd. De PvdA Leiden vindt dat Portaal deze ontheffing voor de Leidse woningmarktregio niet moet krijgen. Woningcorporaties dienen kleinschalig te zijn en binding te hebben met de regio. Portaal, met woningen door het hele land, voldoet hier geenszins aan, aldus de PvdA.

 

Uit de aanbevelingen van de Parlementaire enquête Woningcorporaties kwam naar voren dat woningcorporaties hun werkgebied zouden moeten begrenzen. Ook zouden grote landelijk opererende corporaties, zoals bijv. Portaal, op termijn opgeknipt dienen te worden.

De PvdA Leiden vindt daarom dat de Tweede Kamer aan deze aanbevelingen gehoor moet geven en geen uitzonderingen moet maken. Daarom heeft de PvdA Leiden in de Tweede Kamer aan de bel getrokken om geen ontheffing aan Portaal te verlenen.

 

De PvdA Leiden vindt het van groot belang dat woningbouwcorporaties binding hebben met de regio. Op die manier zijn zij goed op de hoogte van de wensen en behoeftes van de huurders en kan er op een gelijkwaardig niveau worden gesproken. Portaal is daarentegen een van de grotere woningcorporaties van Nederland en actief in o.a. Arnhem, Nijmegen, Utrecht, Amersfoort en Leiden. Hierdoor kunnen zij minder dicht bij haar huurders staan en kan er een onevenwichtigheid in de machtsverhouding tussen gemeente en woningcorporatie ontstaan.

 

Grote woningcorporaties kunnen, zoals uit het recente verleden is gebleken, een groot risico betekenen voor de lokale woningmarkt en ook voor het gemeentelijke beleid. Dit vanwege de beheersbaarheid en het machtsevenwicht tussen corporaties en gemeenten. Om die reden heeft de PvdA Leiden de voorkeur voor kleinere woningbouwcorporaties. Dit omdat zij vaak beter functioneren en ook beter kunnen inspelen op de wensen van de bewoners.

 

Deel dit bericht