Warmterotonde Leidse regio stap dichterbij

Warmterotonde Leidse regio stap dichterbij

Bron: Unity.nu

8 februari 2019

REGIO – De gemeenteraad van Rotterdam heeft donderdagavond ingestemd met de investing in de Warmterotonde naar Leiden. Vorige week gingen Provinciale Staten al akkoord met deze afspraken. De komst van een warmtenet naar Leiden is met deze instemming een stap dichterbij gekomen. Het gebruiken van restwarmte uit de Rotterdamse haven helpt om de uitstoot van CO2 terug te dringen.

Leiding over Oost
De bestuursovereenkomst regelt investeringen in de Leiding over Oost. De overheid houdt zeggenschap over de aan te leggen infrastructuur. Gekozen wordt voor een systeem dat op termijn door verschillende bronnen gevoed zal worden, zogeheten ‘open access’. De gemeente Rotterdam stelt 118 miljoen euro aan het Warmtebedrijf Rotterdam beschikbaar, waarmee onder meer de Leiding over Oost kan worden gerealiseerd. De provincie stort 137,5 miljoen euro in het Warmte Participatie Fonds, eveneens bestemd om onder meer de Leiding over Oost mogelijk te maken.

Verdere besluitvorming
Het definitief investeringsbesluit voor de Leiding over Oost wordt later dit jaar genomen door het Warmte Participatie Fonds, een investeringsfonds van de provincie, het Warmtebedrijf Rotterdam en haar aandeelhouders. Een succesvolle aanbesteding en de uitkomsten van de definitieve business case zullen bepalend zijn voor deze definitieve beslissing, die rond de zomer wordt verwacht.

Deel dit bericht