Maximale huurverhogingen sociale huur bekend

Maximale huurverhogingen sociale huur bekend

Bron: Woonbond

4 januari 2017

De maximale percentages voor de huurverhoging in 2017 zijn eind december door het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend gemaakt.

De maximale huurverhogingen voor zelfstandige sociale huurwoningen bestaan uit inflatie, plus een inkomensafhankelijk percentage. De inflatie is vastgesteld op 0,3%. De toegestane maximale percentages zijn:

  • 2,8% (inflatie + 2,5%) voor huishoudens met een inkomen tot en met €40.349,
  • 4,3% (inflatie + 4%) voor huishoudens met een inkomen boven €40.349,-

Huurverhoging corporaties aan banden

De Woonbond heeft samen met corporatiekoepel Aedes afspraken gemaakt over het matigen van de huurstijgingen. Voor corporaties geldt dat de huur gemiddeld niet meer mag stijgen dan 1% boven inflatie. Dat betekent een maximale stijging van de huursom (het totaal van alle huren van een corporatie) van 1,3%.  Hierdoor zullen de huren minder hard stijgen bij corporaties. De maximale huursomstijging van 1,3%  is inclusief de huurverhoging bij het opnieuw verhuren van een woning (huurharmonisatie). Zo staat er voor eerst een rem op het optrekken van de huur na een verhuizing, waardoor starters en doorstromers minder snel tegen torenhoge huurprijzen aanlopen.

Particuliere aanbieders van sociale huurwoningen

De Woonbond heeft ervoor gepleit dat deze huursombeperking ook voor particuliere aanbieders van sociale huurwoningen ging gelden. Minister Blok heeft dit helaas niet overgenomen. Sterker nog, de huurverhoging bij het opnieuw verhuren van een woning valt hier niet onder de maximale percentages. Hierdoor kunnen particuliere verhuurders én een hogere jaarlijkse huurverhoging vragen, én de huren fors optrekken bij nieuwe huurders. Sociale huurders bij particuliere aanbieders betalen nu vaak al meer huur voor minder kwaliteit, dat gat wordt nu alleen maar groter.

Uitzonderingen inkomensafhankelijke huurverhoging

Wie in 2017 de AOW-leeftijd al bereikt heeft of in een huishouden van minimaal 4 personen woont, wordt uitgezonderd van de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging. Chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers waren daar al eerder van uitgezonderd. Voor hen geldt een maximale huurverhoging van 2,8%.

Huurverhoging vrije sector

Huurt u een huurwoning in de vrije sector? Dan gelden deze maximale percentages niet. Lees onze huurdersvraag over huurverhogingen in de vrije sector voor informatie. Weet u niet zeker of u in de sociale (gereguleerde) of de vrije (geliberaliseerde) sector huurt? Doe de check ‘huur ik geliberaliseerd?’.

Wat is er voor huurders veranderd?

Op 1 januari 2017 zijn er verschillende wetten en regels aangepast die huurders en woningzoekenden kunnen raken. Lees voor een overzicht ons bericht ‘Wat verandert er voor huurders in 2017?’.

 

 

Deel dit bericht