Woningcorporatie Portaal krijgt ontheffing

Woningcorporatie Portaal krijgt ontheffing

Bron: Portaal

16 februari 2017

De minister van Wonen en Rijksdienst heeft woningcorporatie Portaal de ontheffing verleend voor de gemeenten Amersfoort, Soest, Leiden, Arnhem en Nijmegen.

 

De minister deelt de zienswijze van de betrokken gemeenten en de huurdersorganisaties dat Portaal

uitstekend lokaal verankerd is en dat zonder Portaal de gemeente niet in staat zal zijn om, voor de lange

termijn, voldoende betaalbare sociale huurwoningen te garanderen. Voor de gemeente Alphen aan de

Rijn heeft Portaal geen ontheffing gevraagd. De aanvraag voor ontheffing in Oegstgeest is nog in

behandeling.

Woningcorporatie Portaal is, met ca. 55.000 woningen in 13 gemeenten een van de grote

woningcorporaties. Portaal is in alle gemeenten waar zij werkt goed verankerd en daardoor overal een

belangrijke partner voor de gemeente.

 

Verder bouwen hard nodig

Wethouder Paul Laudy (bouw en openbare ruimte) van Leiden: “We zijn heel blij met de ontheffing voor

Portaal in Leiden. Wij hebben deze altijd ondersteund. Dat betekent dat we samen met Portaal, én de

andere corporaties, de komende jaren verder kunnen gaan bouwen aan onze volkshuisvestelijke opgave

in Leiden, en dat is hard nodig!”

 

Meer en andere woningen

Alle gemeenten waar Portaal werkt kampen met een tekort aan sociale huurwoningen en lange

wachtlijsten. Ook groeit de behoefte aan een ander soort woning. Er zijn steeds minder grote

eengezinswoningen nodig en steeds meer kleine goedkope woningen. Dat betekent woningen bijbouwen

maar ook woningen verkopen, slopen en vervangen. Daarnaast willen alle gemeenten de bestaande

woningen sterk verbeteren zodat ze energiezuiniger of zelfs energieneutraal worden. Als laatste is er een

stijgende behoefte aan woningen voor statushouders en mensen met een speciale woonvraag (bijv.

gehandicapten).

Bestuursvoorzitter Dirk Jan van der Zeep: “Daar zijn grote, langdurige investeringen voor nodig. De

woningcorporaties doen die investeringen. Het is goed dat Portaal nu , samen met de gemeente en

collega-corporaties, voortvarend verder kan om te zorgen voor een goed en betaalbaar (t)huis voor

huidige en toekomstige huurders.”

Deel dit bericht