Portaal mag mogelijk niet meer bouwen in Leiden

Portaal mag mogelijk niet meer bouwen in Leiden

Bron: Sleutelstad.nl

17 februari 2016

Woningcorporatie Portaal zou mogelijk niet meer mogen bouwen en ontwikkelen in Leiden. Dat heeft te maken met de vorig jaar vernieuwde Woningwet, die voorschrijft dat een woningcorporatie voortaan alleen in zijn kerngebied, ofwel het gebied waar de corporatie de meeste woningen beheert, volledig werkzaam mag zijn. Buiten het kerngebied moet de woningcorporatie zich beperken tot de huur en het onderhoud van panden. Het kerngebied van Portaal is Utrecht. Daartoe heeft Portaal aan het Ministerie van Wonen en Rijksdienst verzoek gedaan tot ontheffing van deze bepaling, om ook in Leiden te kunnen blijven bouwen.

De gemeente Leiden steunt dit verzoek, mits Portaal zich houdt aan de gemaakte Prestatieafspraken. Dat wil zeggen dat Portaal, in de woorden van de gemeente, een ‘belangrijke volkshuisvestelijke rol in Leiden blijft vervullen’. “Portaal is een belangrijke partner in onze stad”, zegt wethouder Roos van Gelderen. “Daarom ondersteunen wij hun verzoek van harte.” Mocht Portaal de ontheffing niet krijgen, mag het nog wel panden verhuren en onderhoud plegen in Leiden, maar niet meer bouwen en helpen met de ontwikkeling van nieuwbouw.

Portaal Leiden verzekert dat de lopende nieuwbouwprojecten de Oosterhof in de Zeeheldenbuurt en de Skyline Next bij de Willem de Zwijgerlaan sowieso niet in het geding komen. “We hebben ten eerste goede hoop om de ontheffing te krijgen”, vertelt communicatieadviseur van Portaal Corinne den Ouden. “Verder hebben we uiteraard de verplichting goede zorg te dragen over deze projecten, en dat gaat ook gebeuren.”

Deel dit bericht