Kort geding om Gluurverhoging

Kort geding om Gluurverhoging

Bron: Woonbond

24 maart 2016

Vandaag diende het kort geding tegen de Nederlandse Staat over het onterecht verwerken van inkomensgegevens van huurders door de Belastingdienst. De uitspraak wordt op 4 april verwacht.

Inkomensgegevens van huurders mogen door de Belastingdienst helemaal niet verstrekt worden aan verhuurders, bleek uit een uitspraak van de Raad van State in februari. Verhuurders gebruiken deze gegevens voor het bepalen van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De Woonbond eist vandaag bij de rechter dat de Belastingdienst direct stopt met het verwerken en ‘vast klaarzetten’ van deze privacygevoelige informatie, omdat er geen rechtmatig doel is. Minister Blok heeft op verzoek van de Woonbond aangegeven de gegevens niet te laten versturen aan verhuurders zo lang dit niet mag. Met een wetswijziging wil Blok het mogelijk maken dat de Belastingdienst wel inkomensgegevens met verhuurders mag delen.

Overheid vaker in de fout met privacy huurders

Het is niet de eerste keer dat de overheid fouten maakt met de inkomensafhankelijke huurverhoging. In 2012 oordeelde de rechtbank dat de gegevens van huurders werden verstuurd, voordat de wet in werking was getreden. De inkomensgegevens zijn dat jaar daarom vernietigd. In 2013 concludeerde de Nationale Ombudsman dat er te vaak sprake was van oneigenlijk gebruik van inkomensindicaties. Het College bescherming persoonsgegevens oordeelde in 2014 dat er meer persoonsgegevens door de Belastingdienst zijn verwerkt dan noodzakelijk was.

Inkomensgegevens mochten niet worden verstrekt

‘De onrechtmatigheid bestond achtereenvolgens uit het voorbarig verstrekken van gegevens, het overmatig verwerken van gegevens en de schending van de fiscale geheimhoudingsplicht. Dat is nog al wat, als u bedenkt dat het om gevoelige gegevens van miljoenen Nederlanders gaat’, stelt de advocaat van de Woonbond in zijn pleidooi. ‘Als klap op de vuurpijl is nu ook gebleken dat de Belastingdienst de betreffende inkomensindicaties nooit had mogen verstrekken. Dit blijkt uit de recente uitspraak van de Raad van State.’

Geen rechtmatige basis verwerken inkomensgegevens

De door de minister gewenste wetswijziging, die verwerken en verstrekken van inkomensgegevens mogelijk moet maken, is nog niet door de Eerste Kamer aangenomen. Het verwerken van de inkomensgegevens heeft daarom geen rechtmatige basis.

Deel dit bericht