Pleidooi voor behoud salderingsregeling zonnepanelen

Pleidooi voor behoud salderingsregeling zonnepanelen

Bron: Woonbond

14 december 2017

Een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder de Woonbond,  roept minister Wiebes op om de regeling voor het terugleveren van zonne-energie te behouden.

Aanleiding is het Tweede Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Economische Zaken, dat gisteren werd gevoerd.

Terugleveren energie

Zonnepanelen leveren energie op. Bewoners kunnen die energie terugleveren aan het elektriciteitsnet. De energie die ze terugleveren wordt verrekend met de energie die ze gebruiken. Dat heet salderen. Daarmee besparen bewoners op hun energierekening. Minister Kamp, de voorganger van Wiebes, had toegezegd dat de salderingsregeling tot 2023 zou blijven bestaan, maar het huidige kabinet wil de regeling in 2020 afschaffen.

Regeling noodzakelijk

Woningcorporaties werken met langetermijnplannen. Nog maar 2% van de Nederlands huurwoningen hebben zonnepanelen, maar corporaties zijn volop bezig met plannen om dit komend jaar te verdubbelen. Daarvoor hebben ze draagvlak nodig bij huurders. Dat komt er wanneer huurders het voordeel direct merken in hun portemonnee.  De salderingsregeling is daar een goed instrument voor.  Zeker bij nul- op- de-meter  (NOM) woningen, waarvan er al duizenden gebouwd zijn, is de salderingsregeling hét middel om woonlasten betaalbaar te houden.

Rem op investeringen

De aankondiging dat de salderingsregeling vervroegd wordt stopgezet zorgt volgens de opstellers van de brief voor veel onzekerheid. Daardoor stoppen investeringen en gaan plannen in de ijskast. Dat is jammer, net nu zonne-energie voor grote groepen interessant wordt en er enthousiasme ontstaat bij huurders en corporaties om hiermee aan de slag te gaan. Zij rekenden op de toegezegde voortzetting van de regeling tot 2023.

Gelijkwaardig alternatief nodig

De plannen voor een alternatieve regeling zijn minder gunstig en nog niet goed uitgewerkt. Er is geen reden om overhaast een nieuwe regeling in 2020 in te voeren. De huidige  regeling kost de staat weliswaar geld (80 miljoen per jaar) , maar levert ook veel op, zoals banen in de zonne-energiesector  en veel extra duurzaam energievermogen op daken van gewone burgers. De salderingsregeling stimuleert die groei enorm. Er moet een alternatief komen dat gelijkwaardig is aan de huidige regeling.  Zolang die er niet is moet de huidige regeling tot 2023 blijven bestaan volgens de ondertekenaars van de brief.

 

Deel dit bericht