Geen huurstijging voor meeste huurders Portaal

Geen huurstijging voor meeste huurders Portaal

Portaal_RGB

HBVs

Bron: Gezamenlijk persbericht HO’s Portaal en Portaal

Datum 18 april 2016.

Portaal verhoogt dit jaar op 1 juli de huren niet voor het overgrote deel van zijn 55.000 huurders. Dit
is in samenspraak met de huurdersbelangenverenigingen overeengekomen. We doen dit omdat
betaalbaar wonen voor mensen met de laagste inkomens steeds moeilijker wordt.

Huuraanpassing in samenspraak.
Elk jaar bepaalt Portaal of per 1 juli de huren worden aangepast. Dat gebeurt volgens wettelijke regels. Voor
de huuraanpassing voor 2016 hebben Portaal en de huurdersbelangenverenigingen besloten die
huuraanpassing in samenspraak vast te stellen. De overheid heeft voor 2016 bepaald dat de toegestane
huurverhoging afhankelijk is van het inkomen van de huurder.

Inkomen bepaalt huurstijging.
Voor alle huurders met een bruto jaarinkomen lager dan 44.360 euro blijft de huur gelijk. Dit is ruim 80
procent van de huurders. Portaal ziet daarbij af van de maximale huurverhoging van ruim 2 procent. Deze
huurders krijgen in mei hierover bericht. Verder is er afgesproken dat, als de financiële positie van Portaal
dat toestaat, de huuraanpassing voor deze groep de komende jaren alleen inflatievolgend zal zijn.
Huurders met een inkomen hoger dan 44.360 euro per jaar kunnen een maximale huurstijging van 4,6%
krijgen. Deze huurders krijgen voor 1 mei een brief met toelichting van Portaal. Hierin volgt Portaal het beleid
van de minister, dat beoogt om scheef wonen tegen te gaan. Op dit punt verschillen Portaal en zijn
huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) van mening. Volgens de HBV’s is er voor deze verhoging geen
financiële noodzaak.

Voor huurders van een vrijesectorwoning gaat de huur 0,6% omhoog.
Deze afspraken zijn gemaakt tussen de huurdersbelangenverenigingen van Portaal in de regio’s waar
Portaal werkzaam is: Utrecht, Amersfoort, Soest, Nijmegen en Leiden. In Arnhem is (nog) geen
huurdersoverleg.

Uitgebreide uitleg op website.
Op de website van Portaal staat uitgebreide uitleg over de huuraanpassing per 1 juli 2016. De informatie is
te vinden op www.portaal.nl/huurverhoging. Daar zijn ook de antwoorden op de meest gestelde vragen over
de jaarlijkse huuraanpassing te vinden, evenals links naar informatie van de overheid en de huurcommissie,
waar mensen bezwaar kunnen maken tegen de huurverhoging.

Deel dit bericht