Teleurstellende uitspraak over schadevergoeding Gluurverhoging

Teleurstellende uitspraak over schadevergoeding Gluurverhoging

Bron: Woonbond

12 juni 2020

De Raad van State heeft de uitspraak van de bestuursrechter over schadevergoeding voor de Gluurverhoging vernietigd. De bestuursrechter oordeelde eerder dat de huurder door onrechtmatig handelen van de belastingdienst financieel schade had geleden en de Belastingdienst dit moest compenseren. De Belastingdienst ging in hoger beroep bij de Raad van State.

De Belastingdienst had in het tijdvak van 2013 tot en met april 2016 geen inkomensgegevens mogen verstrekken omdat hier geen wettelijke grondslag voor was. De bestuursrechter oordeelde daarom tot een schadevergoeding, maar de Raad van State is van mening dat de de bestuursrechter hier niet over gaat maar dat de civiele rechtbank zich hier over moet buigen. Op deze grond is het besluit vernietigd. De bestuursrechter was in dit geval niet bevoegd om een uitspraak te doen over de schadevergoeding.

Collectieve claim

Bij de civiele rechtbank loopt al een hoger beroep van de Woonbond in een collectieve claim tegen de staat. In een eerdere uitspraak bij de civiele rechtbank werd de Woonbond niet-ontvankelijk verklaard omdat huurders zélf in beroep zouden kunnen gaan via de bestuursrechter. De uitspraak van de raad van State laat juist zien dat dit niet het geval is. Nu het hoogste bestuursrechtelijke orgaan (de Raad van State) weer naar de civiele rechtbank verwijst, zal er in dit hoger beroep nu toch eindelijk een inhoudelijk oordeel moeten volgen.

De Woonbond vindt het teleurstellend dat huurders die erg lang op een uitspraak hebben moeten wachten, nu nog geen duidelijkheid hebben. Het hoger beroep bij de civiele rechtbank moet eindelijk uitsluitsel bieden over een schadevergoeding. Zo gauw hier een uitspraak over bekend is, publiceren wij hier over op onze website.

Deel dit bericht