Woonbond: nieuwe Warmtewet moet huurder beter beschermen

Woonbond: nieuwe Warmtewet moet huurder beter beschermen

Bron: Woonbond

2 september 2016

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is bezig met een herziening van de Warmtewet. De huidige Warmtewet zou huurders moeten beschermen tegen te hoge prijzen maar in de praktijk valt dat vies tegen.

De Woonbond heeft dan ook al vaak aangedrongen op verbeteren van de wet. Nu lijkt er met de voorgestelde veranderingen dan eindelijk iets te gaan verbeteren.

Te hoge stookkosten

De belangrijkste bezwaren van de Woonbond zijn dat huurders vaak geen keuzevrijheid hebben om bijvoorbeeld van aanbieder te wisselen en vooral bij blokverwarming op kosten worden gejaagd doordat het zogenaamde Niet-Meer-Dan-Anders-principe (dat gebruikers niet meer zouden betalen dan bij verwarming met aardgas) in de praktijk niet werkt. Ook het gebrek aan transparantie in de kosten is een klacht die vaak bij het Meldpunt Warmtewet (externe link) is gemeld.

Nieuw wetsvoorstel

De Woonbond heeft in een eerste reactie op de herziening van de wet vooral aandacht gevraagd voor de te hoge kosten en de vaak gebrekkige consumentenbescherming. Ook is opnieuw bepleit dat blokverwarming niet onder de Warmtewet zou moeten vallen maar onder het Huurrecht. Hierdoor hebben huurders een duidelijkere en eenduidigere bescherming. Minister Kamp wil voor het einde van het jaar een nieuw wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk maar vast staat dat er een nieuwe tariefsystematiek komt. Ook geeft het ministerie aan dat de kosten inderdaad vaak te hoog zijn en dat daar een oplossing voor moet komen.

Blokverwarming buiten Warmtewet

Blokverwarming lijkt, in het geval dat de verhuurder ook warmte levert en het onderdeel van de huurovereenkomst is, niet langer onder de Warmtewet te gaan vallen. Dat is gedeeltelijk winst maar heeft ook het gevaar van willekeur omdat de vorm waarin de huurder beschermd wordt dan afhangt van of warmtelevering in het huurcontract is opgenomen of niet. De Woonbond wil dat blokverwarming altijd van de Warmtewet wordt uitgezonderd en onder de Huurwet valt.

Deel dit bericht