Provincie wil ‘één cv-systeem’ voor duurzamer Zuid-Holland

Provincie wil ‘één cv-systeem’ voor duurzamer Zuid-Holland

Bron: Omroep West

23 februari 2017

REGIO – De provincie wil ‘één cv-systeem’ voor Zuid-Holland. Dat systeem moet ertoe leiden dat Zuid-Holland duurzamer wordt, zodat de regio binnen vijftien tot twintig jaar geen gas meer hoeft te gebruiken. Voor het plan is 65 miljoen euro beschikbaar gesteld door de provincie. Dat heeft provinciebestuurder Han Weber (D66) donderdag bekendgemaakt.

De warmte die via het ‘cv-systeem’ wordt vervoerd, moet duurzamer zijn. Dat betekent dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van kolenwarmte.

Voor dit systeem moeten vooral restwarmte (warmte-energie die overblijft bij een energieomzetting) en aardwarmte worden gebruikt. ‘We barsten van de restwarmte en we hebben een heel goede bodem voor het opwekken van aardwarmte’, betoogt Weber.

Leiden, Westland en Den Haag

Voor dit systeem is de aanleg van een hoofdleidingennet nodig, waardoor de warmte wordt vervoerd. Rondom Rotterdam ligt er al zo’n leidingnet. Deze leidingen moeten worden verbonden met Leiden. Via het Westland moet ook Den Haag worden aangesloten op het leidingennet. Buiten onze regio geldt dit ook voor Dordrecht.

Gemeenten en woningcorporaties moeten de handen ineen slaan om wijken – of zelfs hele steden – aan te sluiten op dit nieuwe warmtenet. Het fonds van 65 miljoen euro moet hun aanzetten tot deze duurzame omslag. Monumentale binnensteden blijven gevrijwaard van dit net, belooft provinciebestuurder Weber.

Monumentale binnensteden

‘Monumentale binnensteden zullen nooit veranderen. Ik woon zelf bijvoorbeeld in het Statenkwartier in Den Haag, dat is een beschermd stadsgezicht, dus je kunt deze woningen niet aansluiten op dit net. Dat geldt ook voor wijken in andere steden, zoals Rotterdam, Leiden, Delft, Schiedam en ga zo maar door’, zegt de D66’er.

Delen van Den Haag en Leiden maken op dit moment gebruik van stadsverwarming. Weber: ‘Maar deze draaien op grote gascentrales. Die moeten uit.’

‘Drie keer de windopgave’

Als het hele hoofdleidingnet er komt, dan moet dit twintig petajoule opleveren. ‘Om een indruk te geven: dit bedraagt drie keer de windopgave.’ De provincie wil 735,5 megawatt aan windenergie opwekken, vooral door het plaatsen van windmolens.

De 65 miljoen euro die de provincie nu in het fonds stopt, moet uiteindelijk dubbel en dwars worden terugverdiend. Als het net er ligt en het systeem werkt, moet de uitvoering rendement opleveren. Dat zou betekenen dat de provincie hierdoor vier miljard euro opstrijkt.

Nog goedkeuring nodig

Provinciale Staten moeten het plan nog bespreken en vervolgens goedkeuren.

 

Deel dit bericht