Sociale huren dreigen volgend jaar fors omhoog te gaan: tot 5,3 procent

Sociale huren dreigen volgend jaar fors omhoog te gaan: tot 5,3 procent

Bron RTL nieuws

26 september 2023

Voor huurders in de sociale sector dreigt per 1 juli volgend jaar een forse huurverhoging. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) schetst in een brief aan de Tweede Kamer dat die als gevolg van de ontwikkeling van de cao-lonen kan oplopen tot 5,3 procent. Huurders in de vrije sector kunnen volgens zijn berekeningen per 1 januari een verhoging van maximaal 4,9 procent verwachten.

De percentages kunnen nog licht veranderen. Voor de berekening van de verhoging van de sociale huren geldt de ontwikkeling van cao-lonen gedurende het jaar als uitgangspunt. Die wordt nu door het CPB geraamd op 5,8 procent maar kan straks, omdat het jaar nog niet is afgelopen, nog iets afwijken. Met de corporaties, Woonbond en Vereniging van Nederlandse Gemeenten is afgesproken dat van dit percentage een half procent wordt afgetrokken om de maximale huurprijsstijging vast te stellen. Bij de huidige stand van zaken komt dat dus neer op 5,3 procent.

Veel meer

Dat is veel meer dan de verhoging van dit jaar. Die kwam voor huurders van corporaties gemiddeld uit op 0,1 procent en van overige sociale verhuurders op 3,7 procent. Het lage percentage van de corporaties was het gevolg van de verlaging van de huren van 600.000 bewoners met lage inkomens. 

Voor de vrije sector wordt de inflatie als uitgangspunt genomen voor de maximale huurprijsstijging per 1 januari. Die is volgens het CPB nu 3,9 procent. Wettelijk is vastgelegd dat daar maximaal nog 1 procent bovenop mag komen. Dat komt dus neer op een maximumverhoging van de vrijesectorhuren met 4,9 procent. Dit jaar gingen de vrije sectorhuren met 4,5 procent omhoog.

Betaalbaar

Minister De Jonge schrijft in de Kamerbrief dat hij zich realiseert dat met name de huurstijging in de sociale sector fors kan uitpakken. Toch blijven volgens hem de huren betaalbaar omdat ook de huurtoeslag omhoog gaat. 

Voorheen was de inflatie uitgangspunt voor alle huurverhogingen. Dat is veranderd, omdat in 2022 de inflatie opliep tot 10 procent, terwijl de lonen nog nauwelijks stegen. Afgesproken werd om voor de sociale huren de loonontwikkeling als uitganspunt te nemen. Door daar een half procent van af te trekken, moet worden worden voorkomen dat huurders een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan huur. 

De Jonge komt later dit jaar met de definitieve percentages voor de maximale huurverhoging. Dat gebeurt op basis van een berekening van het CBS. Dat stelt pas in december vast hoe hoog de inflatie en de stijging van de cao-lonen waren in 2023.

Deel dit bericht