Wijzigingen in het bestuur van Portaal

Wijzigingen in het bestuur van Portaal

Bron: Portaal

2 september 2022

Arjel Woudstra

Per 1 september is Sander Heinsman, die al lid was, benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur
van Portaal. Twee maanden later, op 1 november, zal Arjel Woudstra, als nieuw lid, de Raad van
Bestuur completeren. Sander zal zich gaan richten op volkshuisvesting. Arjel zal verantwoordelijk
worden voor financiën en bedrijfsvoering.


Bijdragen aan goed samenleven vraagt om een bevlogen, krachtig bestuur


Marjet van Zuijlen, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Portaal: “Om de visie van Portaal
verder te brengen hebben we een krachtig en gedreven bestuur nodig. We zijn ervan overtuigd dat
Sander en Arjel samen grote stappen kunnen zetten.”


Sander Heinsman stond als lid van de Raad van Bestuur aan de basis van de huidige strategie. Hij
werkt 12 jaar bij Portaal. Hij kent de wereld van de woningcorporaties als zijn broekzak en denkt op
landelijk niveau mee over oplossingen voor de corporatiesector. Arjel Woudstra heeft diverse directieen
bestuurlijke nevenfuncties vervuld. De laatste jaren was zij algemeen directeur van FME.


Het is nu nodig om stappen te zetten. Samen met andere partijen en bewoners


Sander Heinsman: “De hoge woningnood en lange wachttijden zijn uit de hand gelopen. Daarnaast
zijn er nog de huidige inflatie en gasprijzencrisis. Mensen met een krappe portemonnee krijgen het
nog lastiger. Daardoor neemt de spanning in de wijken toe. Niet overal is het kommer en kwel maar
het aantal wijken waar het niet goed gaat groeit. Buurten creëren waar iedereen erbij hoort en zorgen
voor betaalbare, verduurzaamde woningen is belangrijker dan ooit. Wij kunnen niet alle problemen
oplossen, maar blijven niet aan de zijlijn staan kijken. We dragen bij”.


Arjel Woudstra: “Gelukkig wordt er nu vanuit verschillende kanten gekeken en gezocht naar
oplossingen. Het kabinet is in gesprek met gemeenten en provincies. Ook woningcorporaties en
andere partijen die in de wijken werken spelen een rol. Wij kunnen alleen bijdragen aan goed
samenleven door samen te werken met deze partijen en bewoners. Portaal wil daarvoor gaan. Ik ga
mij met toewijding inzetten om hieraan bij te dragen”.

Deel dit bericht