Portaal wil portiekflat Wiardi Beckmanstraat slopen

Portaal wil portiekflat Wiardi Beckmanstraat slopen

15 september 2021

Bron: Sleutelstad.nl

Woningbouwcorporatie Portaal wil twee portiekflats aan de Wiardi Beckmanstraat en Titus Brandsmalaan slopen. De zeventig appartementen moeten plaatsmaken voor tweehonderd nieuwe appartementen. Portaal heeft voor haar plannen toestemming nodig van de zittende bewoners. Voor de huurders van de flats vindt morgen een informatiemarkt plaats.

De twee portiekflats aan de Wiardi Beckmanstraat en de Titus Brandsmalaan bevinden zich in het gebied Roosevelt West tussen de Rooseveltstraat en de Montgomerystraat. De gemeente Leiden heeft in een gebiedsvisie vastgesteld dat ook hier extra woningen gebouwd moeten worden. De twee naastgelegen portiekflats van Portaal aan de Walraven van Hallstraat en de Johannes Poststraat werden in 2020 nog duurzaam gerenoveerd.

Draagvlakmeting
Portaal wijst erop dat het plan nog onder voorbehoud is. Minimaal zeventig procent van de huurders dient akkoord te gaan met de sloop. Daarom start de woningcorporatie een draagvlakmeting. Na de informatiebijeenkomst kunnen bewoners een huisbezoek van Portaal verwachten. De woningcorporatie geeft aan te weten dat er in de portiekflats relatief veel mensen wonen die begeleiding ontvangen vanuit de Wmo en zegt hierover contact te hebben gehad met het Sociaal Wijkteam en begeleidende instanties.

Mochten bewoners akkoord gaan, dan hebben ze recht op een verhuisvergoeding en kunnen ze verhuizen met een stadsvernieuwingsurgentie. Bovendien dient Portaal zich maximaal in te spannen om huurders te laten terugkeren naar de nieuwbouw. Het is de komende tijd aan de bewoners van de portiekflats om te beslissen of ze akkoord gaan met de sloop en ze de aangeboden compensatiemaatregelen voldoende vinden.

Deel dit bericht