Groen licht voor herontwikkeling flats Corantijn- en Paramaribostraat

Groen licht voor herontwikkeling flats Corantijn- en Paramaribostraat

Bron: sleutelstad.nl

13 september 2023

Het Leidse college van burgemeester en wethouders stuurt het aangepaste bestemmingsplan ‘Corantijnstraat’ naar de gemeenteraad. Daarin wordt de vervanging van de verouderde flats mogelijk gemaakt.

Het plan lag eerder dit jaar ter inzage, daarop kwamen vier reacties. Die leidden niet tot aanpassingen van de plannen.

Als de raad instemt met de plannen, kan woningcorporatie Portaal aan de slag met de herontwikkeling van het wijkje tussen zwembad De Zijl en de Willem de Zwijgerlaan. De drie verouderde woonblokken  worden gesloopt en maken plaats voor vier nieuwe appartementengebouwen. Daarin komen 176 duurzame sociale huurwoningen terug. Twee keer zoveel als de 88 die er nu staan.

Deel dit bericht