Doorstroommakelaar: ouderen helpen om ruimte te maken voor gezinnen

Doorstroommakelaar: ouderen helpen om ruimte te maken voor gezinnen

Bron: Sleutelstad

10 oktober 2023

Bij de woningcorporaties in de Leidse regio komen te weinig eengezinswoningen vrij, omdat senioren met een te grote huurwoning niet doorverhuizen. Het gaat om ruim duizend eengezinswoningen in de Leidse regio. De Sleutels, MeerWonen, Ons Doel, Portaal en Rijnhart Wonen hebben nu een doorstroommakelaar aangesteld om samen met huurders te kijken wat een verhuizing in de weg staat en hoe die problemen op te lossen.

De woningmarkt voor (sociale) huurwoningen is deels vastgelopen. En dat terwijl het aantal bij de woningcorporaties ingeschreven woningzoekenden juist stijgt. De woningcorporaties zien dat een flink deel van hun grotere eengezinswoningen verhuurd wordt aan senioren. Door een deel van hen te verleiden naar een passend appartement te verhuizen, hopen de corporaties dat er beweging ontstaat op de woningmarkt.

Volgens de woningcorporaties verhuizen senioren niet door vanwege zorgen over hogere huurkosten en vanwege de rompslomp rond een verhuizing zelf, terwijl doorstroming voor ouderen belangrijk is om te zorgen dat zij gelijkvloers wonen voor het geval er problemen op het gebied van mobiliteit gaan optreden. Een nieuw aangestelde doorstroommakelaar gaat de komende twee jaar huurders helpen met hun zoektocht naar een beter passende woning.

Kosten
Een redelijke verhuiskostenvergoeding bij sloop of renovatie als tegemoetkoming in de kosten voor verhuizen en herinrichten van een nieuwe woning is landelijk vastgesteld op 7.156 euro. Die vergoeding is er echter alleen voor huurders die uit hun woning moeten. De woningcorporaties kunnen om doorverhuizing van senioren te bevorderen vooral stimulerende maatregelen treffen zoals het aanstellen van een doorstroommakelaar.

Deze doorstroommakelaar kan senioren helpen met het inzichtelijk maken van wat er allemaal komt kijken bij een verhuizing en ze wijzen op geschikt woningaanbod. Verder kan de doorstroommakelaar met de huurder kijken welke hulp nodig is bij verhuizing, zoals klushulp, extra tijd voor de verhuizing regelen, en zo nodig bijvoorbeeld de kosten van het verwijderen van een vloer in de oude woning op zich nemen of een verfbon voor de nieuwe woning aanbieden.

Verhuiskostenvergoeding
Bij de toewijzing van woningen, kunnen corporaties al voorrang verlenen aan 55-plussers, die een een eengezinswoning achterlaten, maar het regelen van een verhuiskostenvergoeding voor senioren met weinig geld is vooralsnog niet mogelijk. De woningcorporaties wijzen erop dat een nieuwe woning niet perse duurder hoeft te zijn. Zo zijn de woonlasten soms lager, omdat de nieuwe woning minder stookkosten heeft. De gemeente Leiden draagt 33.000 euro bij aan het project.

Deel dit bericht