In vijf jaar duizend sociale huurwoningen erbij

In vijf jaar duizend sociale huurwoningen erbij

Bron: Unity.nl

18 december 2020

In Leiden komen er de komende vijf jaar duizend sociale huurwoningen bij. Dat staat te lezen in de prestatieafspraken 2020 tot en met 2025 tussen de Leidse corporaties, huurdersverenigingen en de gemeente Leiden.

Naast duizend extra sociale huurwoningen, komen er ook minimaal zeshonderd extra studenteneenheden bij. Verder komt er een Stadspact (samenwerkingstafel) tussen betrokken partijen bij het wonen in Leiden. Doel is om het gezamenlijke vizier gericht te houden op het benutten van kansen om de woningbouw te versnellen. In de afspraken staat verder dat corporaties zorgen dat in deze periode minimaal 70 procent van het totale corporatiebezit bereikbaar blijft. Dat gaat om een huurprijs beneden de 660 euro.

Gerda van den Berg, directeur-bestuurder van woningcorporatie de Sleutels: ‘Ik ben blij met de afspraken zoals deze in ‘corona-tijd’ onder moeilijke omstandigheden tot stand zijn gekomen. Een tijd die ons noopte tot onderhandelingen op afstand. Het is de verdienste van alle deelnemers dat het ons gelukt is om iedereen tot het eind toe te verbinden en te kunnen komen tot ambitieuze en breed gedragen afspraken.’

Wethouder Fleur Spijker (duurzame verstedelijking): ‘Het is een compleet pakket aan afspraken, waarbij ik extra trots ben op de slag die we hebben kunnen maken op het thema duurzaamheid. Alle partijen omarmen dit thema en hebben uitgebreide afspraken gemaakt op de verschillende duurzaamheidsthema’s. Dat is goed voor de Leidse huurders en voor onze hele stad.’ De afspraak is om komend jaar gezamenlijk een nog concretere vertaling te maken in meetbare duurzaamheidsambities.

Deel dit bericht