Leiden belooft binnen vier weken aanpak schimmelwoningen

Leiden belooft binnen vier weken aanpak schimmelwoningen

Bron: Sleutelstad.nl

19 maart 2024

Binnen vier weken gaat het Leidse college er samen met de woningcorporaties voor zorgen dat alle bekende meldingen van schimmelvorming in de sociale huurwoningen in de Prinsessenbuurt, de Hoven en Meerburg worden aangepakt. Voor de lange termijn zijn ook afspraken gemaakt om de schimmelproblematiek in de hele stad grondig aan te pakken. Dat heeft het Leids stadsbestuur dinsdag laten weten.

Raadsleden zagen de afgelopen weken veel sociale huurwoningen in Leiden met schimmel: “De omstandigheden waarin bewoners moeten leven vormen een acuut gevaar voor hun gezondheid”, aldus Tom Leest namens alle raadsleden. De corporaties zeggen nu bereikbaar en aanspreekbaar te zijn op vocht- en schimmelproblematiek, aldus de brief van het college van burgemeester en wethouders.

Aanpak
Alle reeds bekende meldingen in de Prinsessenbuurt, de Hoven en Meerburg worden binnen vier weken, uiterlijk voor 19 april, aangepakt. Indien er in de woning sprake is van (ernstige) schimmelvorming worden er direct de volgende acties ondernomen, zo staat te lezen in de brief: “Ze worden schoongemaakt, met schimmelwering behandeld, de direct kleine technische mankementen worden verholpen die relatie hebben met schimmelvorming en er wordt onderzocht wat de oorzaak van de schimmelvorming is en wat de oplossing moet zijn.”

In uiterste gevallen wordt er gezorgd voor alternatieve tijdelijke huisvesting. Woningcorporaties De Sleutels en Portaal gaan actief de wijken Prinsessenbuurt, de Hoven en Meerburg in. Daarbij zijn ze uiterlijk voor 19 april twee weken zichtbaar in de wijk aanwezig om de aanpak van schimmel onder de aandacht te brengen. Er wordt gezorgd voor extra mensen om bewoners te ondersteunen en technische problemen in de woningen op te lossen.

Verder wordt gewerkt aan een langetermijnaanpak, aldus het Leids stadsbestuur: “Het gaat hier om een aanpak die per direct opgestart wordt en gericht is op een robuuste aanpak van de schimmelproblematiek. Deze staat los van de kortetermijnaanpak die gericht is op actuele meldingen in de Prinsessenbuurt, de Hoven en Meerburg en richt zich ook op de andere wijken waar de corporaties woningen hebben.”

Reacties
“Ik ben heel erg blij met de doortastende aanpak”, laat raadslid Antoine Theeuwen van de SP weten. “We gaan meteen de mensen vertellen wat ze kunnen verwachten. Ook goed dat de GGD ingezet wordt om de gezondheidsrisico’s te kunnen beoordelen. De enige kanttekening die ik wil maken is dat er veel meer wijken zijn waar de coöperatiewoningen er slecht aan toe zijn en waar dezelfde problemen spelen. Wij gaan als gemeenteraadsleden door met het bezoeken van de woningen van mensen die bij ons aankloppen. Zo zijn we komende zaterdag in de Kooi te vinden vanwaar we al noodsignalen hebben ontvangen.”

“Ik ben vooral heel blij dat het probleem eindelijk serieus genomen wordt”, zegt Martijn Otten (PvdA). “Ik heb natuurlijk twee jaar geleden al een motie ingediend om de schimmelproblematiek in beeld te brengen en aan te pakken, maar daar is in mijn ogen veel te weinig mee gedaan. Het Ombudsteam van de PvdA en van de SP hebben de afgelopen jaren al veel mensen bijgestaan die conflicten met de corporaties hadden over schimmel, dus ik ben blij dat er nu een bredere aanpak komt en dat ook de GGD hierbij betrokken wordt, want het gaat echt om de gezondheid van mensen.”

Deel dit bericht