Toenemende vraag, beperkt aanbod: minder huurcontracten afgesloten in Leidse regio

Toenemende vraag, beperkt aanbod: minder huurcontracten afgesloten in Leidse regio

bron: Sleutelstad

29juni 2023

Holland Rijnland Wonen, het samenwerkingsverband van woningcorporaties dat verantwoordelijk is voor de verdeling van sociale huurwoningen in de Leidse regio, heeft de cijfers gepresenteerd van afgelopen jaar. Er zijn door de corporaties minder huurcontracten afgesloten dan het jaar daarvoor via het verhuursysteem van Holland Rijnland Wonen. Het aantal woningzoekenden in de regio blijft echter stijgen.

In totaal zijn in 2022 in de Leidse regio door de woningcorporaties 1.496 huurcontracten via het verhuursysteem Holland Rijnland Wonen afgesloten tegenover 1.604 in 2021. Het merendeel van de huurcontracten werd voor Leiden afgesloten. In 2022 1.063 tegenover 1.149 in 2021. In Leiderdorp nam het aantal afgesloten huurcontracten bijna met een kwart af: van 213 in 2021 naar 157 in 2022. In Oegstgeest daalde het aantal huurcontracten van 92 naar 79, in Voorschoten werden meer huurcontracten afgesloten: 128 in 2022 tegenover 100 in 2021, en Zoeterwoude liet ook relatief een sterke stijging zien: 69 huurcontracten in 2022 tegenover 50 in 2021.

In Leiden nam het aantal afgesloten huurcontracten bij De Sleutels in 2022 relatief minder af (461 in 2021 tegenover 426 in 2022) dan bij Portaal (540 in 2021 tegenover 470 in 2022). Verder is het aantal maanden dat een woningzoekenden ingeschreven moet zijn bij Holland Rijnland Wonen om succesvol te reageren op een woning licht gestegen. Van 75 maanden in 2021 naar 76 maanden in 2022. De slaagkans voor een woning is in Oegstgeest en Leiden beduidend lager dan in de rest van de Leidse regio.

Toekomst
Dat er in 2022 minder huurcontracten zijn afgesloten dan het voorgaande jaar wijt Holland Rijnland Wonen aan een achterblijvende woningproductie. Het belang van nieuwbouw gaat verder dan alleen het aanbod van nieuwe woningen, omdat het zorgt voor doorstroming en extra aanbod bovenop de nieuwbouw zelf.

Het aantal woningzoekenden in de regio Holland Rijnland blijft stijgen, van 127.700 in 2021 naar 135.200 eind 2022. Op een steeds krapper wordende huurmarkt zouden mensen zich willen verzekeren van een plek op de wachtlijst door zich alvast in te schrijven als woningzoekende, aldus de woningcorporaties.

De woningcorporaties waarschuwen dat steeds meer mensen uit bijzondere doelgroepen een beroep doen op de schaarse woningen. Dat komt bijvoorbeeld door de ambitie van gemeenten om mensen die momenteel in instellingen wonen zelfstandig te laten wonen, en statushouders. Holland Rijnland Wonen benadrukt dat er meer en sneller moet worden gebouwd om aan de groeiende vraag te voldoen. In de toekomst zal het woningtekort verder groeien door bevolkingsgroei, zo luidt de waarschuwing.

Deel dit bericht