Gedragscode: geef jongere die ouders verliest tijdelijk huurcontract

Gedragscode: geef jongere die ouders verliest tijdelijk huurcontract

Bron: Woonbond

9 juli 2021

Een gedragscode geeft jongeren die na het overlijden van hun ouders achterblijven in een huurwoning, de tijd om te rouwen en een ander thuis te vinden.

Het is enorm verdrietig om op jonge leeftijd allebei je ouders verliezen. Behalve de rouw komt er op deze kinderen ook de vraag af waar ze straks moeten wonen. Immers een wees mag niet blijven in de huurwoning van de ouders. Het huurcontract kan niet worden geërfd en de wet schrijft nu voor dat kinderen en jongvolwassenen binnen twee maanden het huis uit moeten.

Gedragscode geeft rust

Minister Ollongren van BZK schrijft in een brief aan de Tweede kamer dat er een gedragscode moet komen voor verhuurders(externe link). Hierin moet staan dat jongeren die wees worden, maar wel zelfstandig kunnen wonen, meer tijd in de ouderlijke huurwoning krijgen. ‘Die gedragscode wil ik met de woningcorporaties maken en ik wil bezien of ik hier ook andere verhuurders bij kan betrekken’, aldus Ollongren. 

Tijdelijk huurcontract

Wat de minister betreft bieden woningcorporaties wezen een tijdelijk huurcontract aan voor hun huidige adres. Deze maatregel moet deze jonge mensen niet alleen tijd en rust voor rouwverwerking geven, maar ook ruimte bieden om te zoeken naar een nieuw thuis en na te denken over de toekomst. In de brief noemt Ollongren geen vaste overbruggingsperiode, maar aannemelijk is dat dit niet langer dan zes maanden zal zijn.

205 wezen per jaar

In Nederland verliezen volgens het CBS jaarlijks gemiddeld 205 jongeren tussen de 16 en 30 jaar oud beide ouders. Gemiddeld wonen 82 van hen met hun ouders in een sociale huurwoning op het moment dat zij wees worden. Van deze 82 jonge mensen verhuizen er jaarlijks gemiddeld ongeveer 40 binnen zes maanden naar een andere woning.

Deel dit bericht