Ministerie informeert huurders verkeerd over gluurclaim

Ministerie informeert huurders verkeerd over gluurclaim

Bron: Woonbond

15 februari 2024

Huurders die eerder een schadevergoeding bij de Belastingdienst hebben geclaimd vanwege de gluurverhoging, zijn verkeerd geïnformeerd. De Woonbond ziet niet af van een proefprocedure zoals is gesuggereerd door de Belastingdienst.

Met een brief aan huurders wees het ministerie van financiën afgelopen maand de ingediende schadeclaims af. Als onderbouwing schrijft het ministerie dat “een proefprocedure met de Woonbond niet van de grond is gekomen”. Dit berust op een misverstand, omdat er nog helemaal geen gesprek hierover tussen de Woonbond en de Belastingdienst heeft plaatsgevonden.

Wat is de gluurclaim?

Eind 2022 bevestigde de Hoge Raad eerdere uitspraken van lagere rechters: van 1 maart 2013 tot 1 april 2016 had de Belastingdienst géén informatie over het inkomen van huurders aan verhuurders mogen geven. Omdat dit toch gebeurd is, hebben veel huurders een inkomensafhankelijke huurderhoging voor de kiezen gekregen. Helaas hebben rechters nog steeds geen oordeel gegeven over een eventuele financiële compensatie. Daardooor is het onzeker of de Belastingdienst schadevergoeding moet betalen aan huurders.

Duidelijkheid door proefproces

Om duidelijkheid te krijgen is de Woonbond bezig om met enkele huurders een proefprocedure te starten. Dit houdt in dat een paar huurders die al eerder bij de Belastingdienst om schadevergoeding vroegen hun zaak laten toetsen door een rechter. De uitspraak in dat proces moet ook uitsluitsel geven voor andere huurders.

Nog geen definitieve uitkomst

In tegenstelling tot wat in de brief van het ministerie staat, loopt de procedure dus nog. Daarom is er nog geen uitsluitsel over de eventuele schadevergoeding. Houd de website in de gaten om het laatste nieuws hierover te lezen.

Deel dit bericht