Provincie steekt 81 miljoen euro in Warmtelinq tracé naar Leiden

Provincie steekt 81 miljoen euro in Warmtelinq tracé naar Leiden

Bron: Sleutelstad

16 juni 2022

De Provinciale Staten van Zuid-Holland stellen een investeringssubsidie van 81 miljoen euro beschikbaar voor het Warmtelinq tracé Rijswijk – Leiden. Ook stemden de staten voor het beëindigen van het aandeelhouderschap van het Warmtebedrijf Rotterdam.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu spreekt van een belangrijke stap in de realisatie van het warmtetransportnet in Zuid-Holland. Het tracé Rijswijk-Leiden is daar onderdeel van. “Met dit warmtetransportnet benutten we de kansen die er liggen voor de gebouwde omgeving en de glastuinbouw. Ook leveren we een grote bijdrage aan de landelijke CO2-reductieopgave.”

Warmtelevering geborgd
De investeringssubsidie is onderdeel van een set aan afspraken tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Gasunie en de provincie Zuid-Holland. Wanneer ook Gasunie een positief financieringsbesluit neemt, ondertekenen de partijen een convenant. In dit convenant staan afspraken over de publieke financiering van het Warmtelinq tracé Rijswijk – Leiden. Hiermee is de warmtelevering aan de Leidse regio geborgd.

Met de verkoop van het Warmtebedrijf Rotterdam aan Vattenfall en de afspraken tussen de provincie en de gemeente Rotterdam, heeft de Rotterdamse regio zekerheid over de levering van warmte. Ook is de duurzame warmtevoorziening in Zuid-Holland dan geborgd.

“Deze afspraken zijn een belangrijke stap in de transitie naar duurzame energie in Zuid-Holland. Van gas naar duurzame restwarmte uit de Rotterdamse haven. Die restwarmte gebruiken we om gebouwen op een duurzame manier te verwarmen. De klimaatuitdagingen en de huidige geopolitieke ontwikkelingen vergroten de urgentie om dit soort stappen te zetten. Wij zijn dan ook erg blij met het positieve besluit van onze provinciale staten”, aldus Baljeu.

Deel dit bericht