HBV: ‘Woningcorporatie Portaal wil rechten huurders inperken’

HBV: ‘Woningcorporatie Portaal wil rechten huurders inperken’

Bron: sleutelstad.nl

28 februari 2024

De Huurdersbelangenvereniging Leiden (HBV), de onafhankelijke vereniging die de belangen behartigt van huurders van woningcorporatie Portaal in Leiden, heeft vanwege een conflict met Portaal een extra algemene ledenvergadering uitgeschreven. Portaal wil af van bepaalde rechten die de huurdersbelangenvereniging heeft en wil volgens het HBV-bestuur samenwerken met door hen geselecteerde huurders die beloond worden voor klusjes in de woningen van Portaal.

De directe aanleiding van de extra vergadering is de eis van Portaal dat de bestuursleden van de HBV opstappen. “Het bestuur van de HBV wordt echter gekozen door de leden”, stelt voorzitter Paula van Schooten. “Er is verschil in inzicht tussen de huurdersorganisatie en de corporatie. Portaal lijkt alle problemen op te willen lossen door het bestuur van de HBV weg te krijgen. Op de extra ledenvergadering willen wij onze leden vragen om het vertrouwen in het huidige HBV-bestuur uit te spreken en om mee te denken over hoe nu verder.”

Conflict
“We worden geconfronteerd met een woningbouwcorporatie die zich consequent niet houdt aan het Leids Sociaal Statuut”, aldus Van Schooten. In het statuut staan afspraken over rechten en plichten die de woningbouwcorporatie heeft ten aanzien van de huurders van de ruim 7500 woningen van Portaal in Leiden, zoals verhuiskostenvergoeding, herhuisvesting en betrokkenheid van huurders bij sloop, nieuwbouw, renovatie of grote onderhoudsprojecten.

“De relatie tussen de HBV en Portaal escaleerde, toen de woningcorporatie bij renovatieprojecten problemen die door de HBV en bewonerscommissies werden aangekaart negeerde. Afspraken werden niet nagekomen. De afspraak om onafhankelijke ondersteuners te zoeken voor diverse projecten liep spaak door de eisen die Portaal op verschillende momenten stelde. De HBV werd ervan beschuldigd dat zij ervoor zorgde dat verbeteringen aan woningen niet makkelijk tot stand kwamen”, aldus Van Schooten.

De HBV stelt dat ze door Portaal bij haar werkzaamheden wordt gesaboteerd. “Een van de klankbordgroepen mocht van Portaal ook geen bestuursleden van de HBV meenemen naar een overleg. We zouden door onze opstelling niet opkomen voor de belangen van de huurders. We vonden die reactie van de Portaal bijzonder. We hebben geprobeerd op een normale manier met Portaal te communiceren, maar we worden voortdurend weggeduwd. Portaal maakt plannen zonder ze te bespreken en zonder dat wij daar iets tegen kunnen inbrengen”, aldus de HBV.

Burgemeesters
“Portaal wil dat individuele huurders taken van de corporatie overnemen. Zo wil Portaal huurders inzetten voor het ontvangen van nieuwe bewoners en het uitvoeren van reparaties. Zij worden beloond met cadeaubonnen. Voor kritische bewonerscommissies die de belangen van huurders behartigen of een onafhankelijke huurdersbelangenvereniging lijkt geen ruimte meer”, vertelt Van Schooten.

“Des te meer de huurder in de pas loopt met Portaal, des te meer die huurder beloond wordt. Bewoners worden afhankelijk gemaakt van andere bewoners voor het oplossen van gebreken. Individuen worden door Portaal tot ‘burgemeester’ gemaakt. De HBV biedt huurders nog enige veiligheid wanneer medewerkers van Portaal niet functioneren en biedt een luisterend oor bij klachten. Dat wordt door Portaal niet geaccepteerd.”

Mediation
“Een paar maanden geleden stelde Portaal mediation voor. Inzet daarvan was plotseling niet de ruzie, maar het schrappen van het instemmingsrecht uit de samenwerkingsovereenkomst tussen Portaal en de HBV. Wij zouden dan alleen adviesrecht overhouden. Dat instemmingsrecht is afgesproken toen het landelijk opererende Portaal in Leiden de Woningbouwvereniging Leiden (WBL) overnam. Dat recht was juist afgesproken om de belangen van Leidse huurders te beschermen tegen de bureaucratie van een landelijke organisatie. Als we niet akkoord zouden gaan, dan zou de samenwerkingsovereenkomst door Portaal worden opgezegd.”

“We zijn niet akkoord gegaan met die eis van Portaal. Vervolgens eiste Portaal om via mediation ‘op een respectvolle wijze afscheid te nemen van de huidige bestuursleden’. Daar gaan ze natuurlijk niet over.” Het bestuur van de HBV zegt geschokt te zijn door het voorstel van Portaal. “Wij gaan toch ook niet over het opstappen van het managementteam van Portaal Leiden?”

De extra ledenvergadering vindt komende donderdagavond plaats. “Daarna willen we toch weer proberen om met Portaal een verbinding tot stand te brengen”, aldus Van Schooten.

Deel dit bericht