Woonbond heeft gemengde gevoelens over regeerakkoord

Woonbond heeft gemengde gevoelens over regeerakkoord

Bron: Woonbond

15 december 2021

De Woonbond kijkt met gemengde gevoelens naar het regeerakkoord. Er worden stappen gezet waar de bond zich al jaren voor inzet. Zo wordt de verhuurderheffing op termijn afgeschaft en wordt er gesproken over huurprijsbescherming voor het ‘middensegment’. Tegelijkertijd wordt de verhuurderheffing pas opgeheven na de regeerperiode, en loopt de heffing tot die tijd stapsgewijs naar beneden. ‘Daar spreekt niet de nodige daadkracht uit om de wooncrisis echt voortvarend aan te pakken,’ reageert Woonbonddirecteur Zeno Winkels.

In ruil voor prestatieafspraken met corporaties over verduurzaming en nieuwbouw wordt de heffing stapsgewijs afgeschaft. Daar hoort wat de Woonbond betreft ook lagere huurprijzen bij. Sociale huurders hebben jarenlang, via hogere huren, betaald voor de verhuurderheffing. Er wordt in het regeerakkoord wel gesproken over lagere huurprijzen voor sociale huurders met een laag inkomen, maar het is onduidelijk wat dit in de praktijk gaat betekenen. Ook is er sprake van een ‘huurstop’ in 2024. Winkels ‘De huurstop aangekondigd voor 2024 komt voor veel huurder te laat.’

Verduurzaming

De Woonbond is tevreden over de ambities voor de hoognodige  verduurzaming. Het verbod op -nieuwe- verhuur van slechte energielabels, de hoge isolatienormen en de fondsen voor de gebouwde omgeving zijn positief. Ook de verhoogde reductiedoelstellingen in combinatie met belastingverschuiving van elektra naar op gas, in combinatie met een stevig positief saldo voor de huishoudens krijgen de instemming van de Woonbond.

Huurtoeslag

De huurtoeslag wordt omgevormd. De Woonbond denkt graag mee aan een omvorming van de huurtoeslag, waarbij de beloofde afschaffing van de maximale huurgrens waarboven huurtoeslag niet meer aangevraagd kan worden een welkome stap in de goede richting is. Het werken met ‘normhuren’ roept vooral vragen op. Dit zou kunnen betekenen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat een huurder echt kwijt is aan huren.

Huurverhoging

Daarnaast wordt er gesproken over verhogen van huurprijzen voor middeninkomens in een sociale huurwoning tot de marktconforme huur. Dat betekent dat middeninkomens tegen torenhoge huurverhogingen aan kunnen lopen tot ver boven de sociale huurgrens. De bond is daar heel verontrust over.

Vrije sector

Zogenaamde ‘middenhuurwoningen’ krijgen een vorm van huurprijsbescherming, zodanig dat wonen voor middeninkomens betaalbaar wordt én het rendabel blijft voor institutionele beleggers om in deze woningen te investeren. Het is nog onduidelijk hoe. De Woonbond pleit er al langer voor de huurprijsbescherming voor de sociale sector door te trekken. Daarmee ligt er een sterk verband tussen de kwaliteit van een woning en de maximaal toegestane huurprijs. Helaas wordt er in het regeerakkoord nog niets gezegd over het inperken van de wildgroei aan tijdelijke huurcontracten op de commerciële huurmarkt.

Winkels: ‘Er worden wat stappen in de goede richting gedaan, maar veel is afhankelijk van de uiteindelijke uitwerking. Er valt voor de aankomende minister op Volkshuisvesting dus echt nog ontzettend veel werk te doen. Bijvoorbeeld om te zorgen dat jongeren op de huurmarkt weer woonzekerheid en een vast contract krijgen.’

Deel dit bericht