Bestuurders van wooncorporaties verhuren privé huizen tegen te hoge huren

Bestuurders van wooncorporaties verhuren privé huizen tegen te hoge huren

Bron: Sleutelstad

25 juni 2023

Commissarissen en bestuurders bij woningcorporaties blijken privé huizen te verhuren tegen een prijs die vaak honderden euro’s hoger is dan de overheid passend vindt. Dat blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Landelijk gaat het om circa twintig woningcorporaties. In onze regio wordt Portaal genoemd, daarnaast ook Woonbron en Wonen Wateringen.

De commissarissen en bestuurders hebben goedkope appartementen in en rondom steden met een groot woningtekort gekocht. Het gaat om woningen die net boven de sociale huurgrens uitkomen en in de vrije sector vallen. Woonminister Hugo de Jonge wil voor dit type woningen maximumhuurprijzen invoeren.

Verschillende topfunctionarissen verhuren bovendien huizen in hetzelfde gebied als hun eigen corporatie, waardoor de schijn ontstaat dat zij gebruik kunnen maken van voorkennis, zo melden Nieuwsuur en de NOS. Dat gebeurde ook in de regio van Portaal (Leiden), Woonbron (Delft en Zuidplas) en de topfunctionaris van Wonen Wateringen verhuurde zelfs buiten het Westland.

Tegenstrijdig belang
De Raad van Commissarissen van Portaal zegt dat er geen sprake is van ‘mogelijk deelbelang’, of ’tegenstrijdig belang’, of ‘enige twijfel daarover’. Wat Portaal betreft is het onduidelijk wat er gaat gebeuren. De commissarissen en bestuurders die actief zijn bij de woningstichtingen hebben hun bezit bij hun aantreden gemeld en treden niet terug. Een bestuurder van Woonbron laat zelf weten al zijn huizen te gaan verkopen. De commissaris bij Wonen Wateringen laat weten zich aan te passen aan nieuwe regels die mogelijk komen.

“In de huidige tijd kun je anders aankijken tegen het hebben van een woningportefeuille voor de verhuur als bestuurder of toezichthouder. Het onderwerp is recent besproken in de Raad van Commissarissen en de uitkomst is dat zij het in de huidige tijd onwenselijk vindt dat bestuurders of commissarissen vastgoed exploiteren voor rendement”, vertelt een woordvoerder van Woonbron tegen de NOS. De volledige reacties zijn hier te lezen.

Integriteitscode
De Autoriteit Woningcorporaties, die toezicht moet houden op de sector, gaat een onderzoek instellen naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek. Volgens directeur van de Autoriteit Woningcorporaties, Ton Hugens, kan niet meer over ‘incidenten’ worden gesproken. In zijn ogen is de ‘schijn van belangenverstrengeling’ in de onderzochte casussen ‘voortdurend een issue’.

Voorzitter Martin van Rijn van branchevereniging Aedes vindt het onwenselijk als commissarissen of bestuurders privé vastgoed verhuren dat is ‘gericht op rendement’. Aedes gaat haar integriteitscode aanscherpen. Daarin schrijft de koepelorganisatie dat er voor overduidelijke belangenverstrengeling ‘zero tolerance’ is.

Onder de loep
Daarnaast gaat gelden dat het ‘in principe niet gewenst is’ dat corporatiebestuurders of -commissarissen woningen verhuren voor winst. Doen ze dit toch, dan zijn ze verplicht dit te melden en te laten beoordelen. Als de verhuur uiteindelijk toch wordt goedgekeurd, moet worden uitgelegd waarom.

Aedes neemt ook alle bestaande gevallen van verhurende corporatiebestuurders opnieuw onder de loep. Als daar mogelijke belangenconflicten uit blijken, kan dat ertoe leiden dat ze hun vastgoed moeten verkopen, het zeggenschap daarover moeten overdragen of hun functie bij de corporatie moeten neerleggen.

Deel dit bericht