Woonzorg Nederland draagt 1.119 sociale huurwoningen over aan lokale corporaties in Voorschoten en Leiden

Woonzorg Nederland draagt 1.119 sociale huurwoningen over aan lokale corporaties in Voorschoten en Leiden

Bron: Woonzorg / Portaal / Ons Doel / Rijnhart Wonen.

19 juli 2021

Woningcorporaties Rijnhart Wonen, Portaal en Ons Doel hebben overeenstemming bereikt met Woonzorg Nederland. Woonzorg Nederland draagt 1.119 sociale huurwoningen in Voorschoten en Leiden aan hen over. De vier partijen tekenden daarvoor afgelopen vrijdag een intentieovereenkomst.   


Alle huurders van de betreffende woningen zijn op de hoogte gebracht via een persoonlijke brief van Woonzorg Nederland. Voor hen verandert er bijna niets. De huurcontracten gaan ongewijzigd mee naar de lokale corporaties. De woningen blijven beschikbaar voor de sociale verhuur.

Zorgvuldig proces
Samen zorgen de corporaties voor een zorgvuldig proces. De komende maanden werken ze aan de voorbereiding van de daadwerkelijke overdracht. Na afronding van de voorbereidingen starten de corporaties met het doorlopen van de benodigde goedkeurings- en adviesprocedures. Huurders, huurdersverenigingen, toezichthouders en gemeenten zijn daarbij betrokken.

Beschikbaar voor volkshuisvesting
“We zijn heel blij dat deze woningen beschikbaar blijven voor de volkshuisvesting”, zegt Cees van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland. “We zijn ervan overtuigd dat de lokale corporaties goed voor de woningen en huurders zullen zorgen. We zien een groeiende behoefte aan collectieve woonvormen als gevolg van de vergrijzing. Woonzorg Nederland focust zich daarop. We vertrekken niet uit Leiden en Voorschoten, we blijven hier betaalbare seniorenhuisvesting aanbieden. Met de vrij te komen middelen willen we ons aanbod voor de doelgroep in heel Nederland uitbreiden en verduurzamen.”


Sterke samenhang
Het merendeel van de woningen ligt in Voorschoten, daar gaat het om ruim 1.000 eenheden. De corporaties waaraan die woningen worden overgedragen zijn Rijnhart Wonen en Ons Doel. De verdeling moet nog gemaakt worden.

Chrétien Mommers, directeur-bestuurder Rijnhart Wonen: “Voor huurders is binnen de Leidse regio verhuizen, aanbod van nieuwbouwwoningen en zorg in de buurt belangrijk. Tussen de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Leiderdorp en Zoeterwoude is een sterke samenhang. We zijn dan ook verheugd dat we tot elkaar zijn gekomen als collega-corporaties in het belang van de huurders.” Christoffel Klap, directeur-bestuurder Ons Doel, vult hem aan: “Zowel Rijnhart Wonen als Ons Doel willen graag deze woningen voor sociale huurders behouden binnen de Leidse regio.”

Partner in de stad

Portaal neemt 59 woningen in Leiden over van Woonzorg Nederland. “Wij zijn blij dat we deze woningen kunnen beheren. Als belangrijke partner in de stad Leiden dragen we hiermee ons steentje bij om te zorgen voor betaalbare en goede huurwoningen voor alle zittende en toekomstige huurders”, aldus Bart Wortman, senior assetmanager van Portaal in Leiden.

ps.

Van alle huurwoningen neemt Portaal er 59 over in Leiden, aan het Lisztpad, Meyerbeerpad, Brahmslaan en Isoldehof. Het grootste deel ligt in Voorschoten, daar gaat het om 1.060 woningen. Die nemen Rijnhart Wonen (960 woningen) en Ons Doel (100 woningen) over. 

Meyerbeerpad

Deel dit bericht