Kabinet past hervorming huurtoeslag aan: meeste huurders gaan erop achteruit

Kabinet past hervorming huurtoeslag aan: meeste huurders gaan erop achteruit

bron: RTL Nieuws

10 februari 2023

De hervorming van de huurtoeslag gaat drastisch op de schop. Het kabinet past de plannen aan, omdat te veel huurders er fors op achteruit zouden gaan. Bovendien waarschuwde de Raad van State dat de Belastingdienst de plannen niet kan uitvoeren. Dit melden bronnen rond het kabinet aan de Haagse redactie van RTL Nieuws.

Het systeem van de huurtoeslag wordt wel versoberd. Vanaf 2024 krijgen huurders alleen nog huurtoeslag op basis van de kale huur. Servicekosten tellen dan niet meer mee voor de hoogte van de toeslag. Verder gaat het bedrag waarover je geen huurtoeslag krijgt voor alle huurders met 4 euro per maand omhoog.

Deze maatregelen hebben tot gevolg dat 1,4 van de 1,5 miljoen huurders die toeslag ontvangen, er licht op achteruit gaan: gemiddeld met 10 euro per maand. Dat is minder dan het nadelige effect van de oorspronkelijke plannen.

Daar staat tegenover dat het aantal mensen wordt uitgebreid dat voor huurtoeslag in aanmerking komt. De maximale huurgrens verdwijnt. Daardoor kunnen straks ook huurders in de vrije sector huurtoeslag aanvragen als ze er plotseling fors in inkomen op achteruit gaan. Voor jongeren geldt dat de leeftijd waarop ze de volledige toeslag kunnen krijgen, omlaag gaat van 23 naar 21 jaar.

Inleveren

In de oorspronkelijke plannen – waarbij voor bijna alle huurders zou worden gerekend met een fictieve ‘normhuur’ van 520 euro – zouden volgens minister De Jonge voor Wonen ongeveer 300.000 huurders erop achteruitgaan. Dat vond hij acceptabel omdat het kabinet voor 2024 ook een verhoging van het minimumloon had aangekondigd en een verlaging van de huren van corporatiewoningen voor de mensen met de laagste inkomens.

Maar het Nibud berekende dat veel meer mensen er flink op achteruit zouden gaan: zeker twee derde van de 1,5 miljoen huurders met huurtoeslag. Gemiddeld zouden zij 29 euro per maand moeten inleveren.

Deel dit bericht