Moeizame renovatie van galerijflat Portaal komt ten einde

Moeizame renovatie van galerijflat Portaal komt ten einde

Bron: Sleutelstad.nl (Unity)

7 april 2024

De Agaatlaan, een galerijflat met 226 appartementen in de Hoge Mors in Leiden, heeft er op de begane grond een twintigtal appartementen bijgekregen. Een deel daarvan komt beschikbaar voor bewoners van De Binnenvest. Daarmee is een einde gekomen aan een renovatieproces van wat ooit een prestigeproject van woningcorporatie Portaal had moet worden: de eerste nul-op-de-meter hoogbouwflat in Nederland.

Bij de aanvang van het renovatieproces van de Agaatlaan, vijf jaar geleden, was het nog de bedoeling om de appartementen te renoveren naar nul-op-de-meter (NOM). De flat zou dan alle energie zelf opwekken die de huurders verbruikten. Dat plan bleek uiteindelijk te ambitieus en ook andere onderdelen van de renovatie konden geen doorgang vinden. Zo kreeg de flat niet de beloofde nieuwe liften, maar werden de oude liften opgeknapt. Het gevolg laat zich raden; liften die regelmatig tot stilstand kwamen. Pas na de inschakeling van een expert in liften konden de problemen worden verholpen.

Het laatste onderdeel van het renovatieproject is nu afgerond. Tien benedenwoningen in de flat zijn opgeknipt in kleinere appartementen. De nieuwe bewoners kregen 3 april de sleutel van hun appartement. Een deel van hen is doorstromer, waarbij een andere sociale huurwoning wordt achtergelaten. Een ander deel bestaat uit jongeren vanuit daklozenopvang De Binnenvest. Ook komen er studenten van de Hogeschool Leiden wonen. Van hen wordt buddy-ondersteuning verwacht aan de bewoners van De Binnenvest.

Afwijzend

De moeizame renovatie en het niet nakomen van afspraken door Portaal, heeft er inmiddels toe geleid dat de bewonerscommissie van het complex zich kritischer is gaan opstellen naar  de woningbouwcorporatie. Bij de renovatie werden bijvoorbeeld in de plafonds van de badkamers speciale ventilators geplaatst. Eenmaal per jaar zou een onderhoudsbedrijf een filter van de ventilatoren vervangen. Zonder overleg koos Portaal er vervolgens voor om dit onderhoud tweejaarlijks te laten uitvoeren. De bewonerscommissie legde de zaak voor aan de Geschillencommissie Woningcorporaties. Die concludeerde dat als Portaal de gemaakte afspraken wil wijzigen, dat alleen kan als met de bewonerscommissie tot overeenstemming wordt gekomen.

Portaal reageerde afwijzend op de uitspraak van de geschillencommissie: “Individuele afspraken door Portaal met een bewonerscommissie zijn helemaal niet mogelijk voor individuele complexen. Dus is er ook geen afspraak gemaakt met de bewoners van de Agaatlaan over onderhoud”, aldus Portaal. De corporatie weigert dan ook gehoor te geven aan de uitspraak van de Leidse geschillencommissie, die juist bedoeld is om huurders op een laagdrempelige manier geschillen voor te laten leggen bij een onafhankelijk instantie.

Deel dit bericht