Meer duidelijk over vergoeding bij blokaansluiting

Meer duidelijk over vergoeding bij blokaansluiting

Bron: Woonbond

4 april 2023

Op vrijdag 31 maart heeft het kabinet meer duidelijkheid gegeven over de vergoeding die bewoners met een blokaansluiting voor warmte en/of stroom krijgen. Zij kunnen geen gebruik maken van het prijsplafond voor energie. Voor hen is de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) gemaakt.

De Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen werkt anders dan het prijsplafond. Per huishouden wordt een vast jaarbedrag beschikbaar gesteld voor een blokaansluiting voor warmte (uit gas) en stroom. Daarbij is er een verschil tussen zelfstandige of onzelfstandige huishoudens. Het kabinet heeft ook bepaald hoeveel huishoudens er minimaal achter een blokaansluiting moeten zitten om in aanmerking te komen voor de vergoeding.

Minimale vergoeding bekend

De minimale jaarvergoedingen zijn inmiddels bekend:

 Warmte/gas voor warmteElektriciteit
Zelfstandig € 1.063,-
(minimaal 3 huishoudens)
€ 915,-
(minimaal 1 huishouden)
Onzelfstandig€ 445,-
(minimaal 4 huishoudens)
€ 385,-
(minimaal 4 huishoudens)


Het voorschotbedrag dat bewoners maandelijks betalen, kan met deze bedragen al naar beneden aangepast worden. De definitieve vergoeding kan nog hoger worden, maar niet lager. De definitieve vergoeding maakt het kabinet pas na 1 juli bekend.

Opbouw jaarbedrag

Het jaarbedrag bestaat uit 2 onderdelen voor warmte/gas en 3 onderdelen voor stroom:

  1. Vergoeding voor de eerste helft van 2023
  2. Vergoeding voor de tweede helft van 2023
  3. Bij elektriciteit: de gemiste vergoeding van november en december 2022 (2 x € 190) 

Het bedrag voor de eerste helft van 2023 is al vastgesteld. Dit bedrag is gebaseerd op de energieprijzen op 1 januari 2023. Het bedrag voor de tweede helft van het jaar wordt bepaald door de energieprijzen op 1 juli. Als die dan nog steeds hoog zijn, dan kan de jaarvergoeding nog verder stijgen.

Tegemoetkoming aanvragen

Degene die het energiecontract heeft, kan de tegemoetkoming aanvragen. Dit is vaak de verhuurder of de Vereniging van Eigenaren (VvE), maar het kan ook een huurder zijn of een bewonersvereniging, als die namens de andere huishoudens de rekening betaald. Aanvragers ontvangen bovendien een vergoeding van €8,62 per huishouden én per energiesoort (warmte/gas en stroom) voor de administratiekosten die zij voor de aanvraag en verrekening maken. De TTB-regeling verschijnt officieel begin april in de Staatscourant. Volgens planning kunnen verhuurders, VvE’s of andere energiecontracthouders vanaf 25 april een aanvraag indienen via een digitaal loket van de Belastingdienst. 

Regeling niet perfect

Het kabinet laat weten deze dat deze regeling niet perfect is. Er is haast, want mensen hebben zo snel mogelijk een vergoeding nodig. Daarom moet de regeling snel in werking treden. Daarbij zijn er ontelbaar veel verschillende soorten blokaansluitingen. Dat maakt het lastig de regeling zo eerlijk mogelijk uit te werken en toch uitvoerbaar te houden voor aanvragers. Bovendien is het belangrijk dat de aanvragen ook gecontroleerd kunnen worden. De Woonbond herkent de problematiek en waardeert het dat het kabinet hier open over is en nu toch deze stap zet.

Bewoners kunnen aanvraag controleren

Bij de regeling komt een openbaar register, zodat bewoners ook zelf kunnen controleren of de vergoeding is toegekend. De vergoeding moet immers wel bij de bewoners terecht komen. Bovendien kunnen huurders uiteindelijk bij de Huurcommissie (via de servicekostenprocedure) laten nagaan of de verrekening van de vergoeding in de eindafrekening zorgvuldig is gedaan.

Deel dit bericht