Woonbond positief over oplossen financiële problemen Vestia, maar kritisch over rol van het Rijk

Woonbond positief over oplossen financiële problemen Vestia, maar kritisch over rol van het Rijk

Bron: Woonbond

2 februari 2021

Woningcorporaties besluiten op 9 februari over het plan van corporatiekoepel Aedes en Vestia om de financiële problemen bij Vestia op te lossen. In totaal gaat het plan corporaties, en daarmee hun huurders, 40 jaar lang 28 miljoen euro per jaar kosten. Dat is een euro per huurder per maand. De Woonbond vindt het goed dat er eindelijk een einde komt aan de problemen voor Vestiahuurders, maar noemt het onbegrijpelijk dat het kabinet de problemen bij Vestia alleen maar heeft verergerd.

Het plan van Aedes en Vestia moet de financiële problemen bij de corporatie voor eens en altijd oplossen. Naast het opknippen van Vestia in drie corporaties, gaan collega-corporaties de dure leningen waar Vestia sinds het derivatendebacle aan vast zit, ruilen voor hun eigen marktconforme en daarom goedkopere leningen.

De Woonbond vindt dat Vestia en met name de huurders van Vestia al veel te lang in de problemen zitten. Het is onbegrijpelijk dat het Rijk niet heeft bijgedragen aan de oplossing, maar de situatie juist erger heeft gemaakt met de verhuurderheffing. Deze in 2013 ingevoerde belasting op sociale huur werd ook bij het noodlijdende Vestia al die jaren gewoon opgelegd. Jaarlijks brengen de Vestiahuurders naast de hoge rentelasten ook nog eens 43 miljoen euro aan deze heffing op. Ze wonen in de slechtste woningen en betalen daar de hoogste prijs voor. 

‘Je kunt kennelijk beter problemen bij een vliegtuigmaatschappij hebben, dan in de sociale huisvesting,’ aldus Woonbonddirecteur Zeno Winkels. ‘We hebben een enorme wooncrisis in Nederland. Toch worden zelfs bij een noodlijdende corporatie de financiële duimschroeven jaarlijks aangedraaid. Dat is onbegrijpelijk. De belastingdruk bij corporaties moet omlaag. Laat het kabinet eindelijk ook eens over de brug komen. Nu zijn het opnieuw sociale huurders zelf die de lasten dragen. Bovenop de verhuurderheffing.’

Ondertussen zijn het opnieuw de corporatiehuurders die solidair zijn. Het is de tweede keer dat de sector gevraagd wordt bij te springen om Vestia te helpen. Eerder werd er via een saneringsheffing al bijgesprongen. Deze keer is het plan veelomvattender en zou het voor eens en altijd kunnen afrekenen met de problemen. Als het plan uitgevoerd wordt, zal Vestia gesplitst worden in drie kleinere corporaties en zal een deel van het woningbezit worden verkocht. Het opknippen vindt de Woonbond een goede zaak. Maar bij de verkoop van woningen plaatst de huurdersorganisatie grote vraagteens. Het kan en mag de bedoeling niet zijn om woningen uit de sociale sector over te brengen naar de vrije sector op de commerciële markt. Winkels: ‘Zorg dat die woningen voor de sociale sector behouden blijven.’ 

De Woonbond vindt dat de huurders van Vestia geholpen moeten worden. Het is een schande dat het Rijk ze in de steek heeft gelaten. Het plan dat nu ontwikkeld is, ademt solidariteit binnen de sector. Solidariteit die corporatiehuurders in het hele land zullen opbrengen. Winkels: ‘Je zou zeggen dat het kabinet nu niet langer achter kan blijven.’

Deel dit bericht