Leiden zet komende jaren in op betaalbaar wonen, klimaat en inspraak

Leiden zet komende jaren in op betaalbaar wonen, klimaat en inspraak

Bron: Omroep West

8 juni 2022

LEIDEN – De nieuwe coalitie in Leiden wil de komende jaren vooral inzetten op het bouwen van betaalbare woningen, het verder vergroenen van de stad en de participatie. Vooral op dat laatste punt kreeg het vorige stadsbestuur veel kritiek te verduren. De coalitie in Leiden bestaat uit GroenLinks, D66, PvdA en CDA.

Het nieuwe college wil het een stuk beter doen op het gebied van inspraak en participatie. Daarop was de afgelopen jaren forse kritiek. Zo wilden buurtverenigingen door een gebrek aan vertrouwen lange tijd niet meer in gesprek met het stadsbestuur. De vier partijen zeggen zich veel in de stad te gaan laten zien en inwoners bij de grote en kleine uitdagingen te betrekken. ‘Vooraf maken we duidelijk wat Leidenaars van ons mogen verwachten.’

Leiden wil, het liefst samen met de buurgemeenten, experimenteren met een burgerberaad, meldt mediapartner Sleutelstad. Specifiek wil het nieuwe college inwoners op die manier betrekken bij de energietransitie. In het burgerberaad kunnen Leidenaars aanbevelingen doen om de transitie te versnellen. Naast goede ideeën, hoopt het college zo op meer draagvlak voor maatregelen.

Veel aandacht voor het klimaat

In het woensdagochtend gepresenteerde akkoord is ook veel aandacht voor het klimaat. De afgelopen jaren werd de stad al op verschillende plekken vergroend, dat gaat de komende jaren door. Wel wordt rekening gehouden met de parkeerdruk in de wijken, zo beloven de vier partijen plechtig. Een autoluwe binnenstad blijft wel een speerpunt. Zo gaan bussen tussen Leiden Centraal en het centrum een andere route rijden, om van de weg richting het centrum een ‘groene loper’ te maken.

De verkeersveiligheid in de stad moet ook beter worden, vinden de partijen. Onder andere het fatale ongeluk, waarbij de 7-jarige Doris om het leven kwam, heeft die discussie aangewakkerd. Door het stapsgewijs verlagen van de maximumsnelheid in de hele stad, buiten de doorgaande wegen, naar 30 kilometer per uur en in de omgeving van scholen naar 15 kilometer per uur, moet de verkeersveiligheid sterk verbeteren. Ook worden meer straten ingericht voor voetgangers en fietsers. Auto’s zijn daar dan te gast.

Iedereen moet kunnen profiteren van zaken als energiebesparing door isolatie en verduurzaming, is een ander belangrijk klimaatpunt in het akkoord. Het moet voor mensen met minder geld makkelijker worden om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. De gemeente trekt extra geld uit om het goede voorbeeld te geven en eigen panden te verduurzamen.

Wonen, ook voor studenten

Tot 2030 gaat Leiden, zoals al eerder gepland, 8.800 woningen bijbouwen. Er wordt dan gerekend vanaf 2021, dus een deel is al in gang gezet. Er komen nieuwe woonvormen voor starters, statushouders, ouderen en gezinnen. Al die nieuwe woningen komen met name in vier gebieden: het stationsgebied, het Wernink-terrein, Lammenschans en de Willem de Zwijgerlaan.

Voor studenten worden 2.700 woningen gerealiseerd. Dat zijn er 600 meer ten opzichte van eerdere plannen. Omdat dat een regionaal belang dient, doet Leiden een beroep op de regio om hieraan bij te dragen. Ook een belangrijk verzoek van de studenten zelf wordt ingewilligd. In nieuwe bouwplannen krijgen de studentenwoningen waar mogelijk een gemeenschappelijke ruimte.

Een belangrijk detail is het dat de Oostvlietpolder wordt aangemerkt als natuurgebied. Daarmee komt er een einde aan een lange discussie of er in die polder mag worden gebouwd. De polder blijft dus groen. Alleen de volkstuinen vallen buiten die afspraak.

Maatregelen voor sociale woningbouw

Om het aanbod van sociale huurwoningen te vergroten neemt het nieuwe stadsbestuur een serie maatregelen. Bij nieuwe projecten, maar ook bij plannen die nog in een vroeg stadium verkeren, wordt het percentage sociale woningbouw verhoogd naar 35 procent. Nieuwe sociale huurwoningen zullen in de regel in het bezit zijn van corporaties en die krijgen daardoor een betere positie bij ontwikkelaars. De verkoop van sociale huurwoningen wordt zoveel mogelijk aan banden gelegd.

Om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen zo goed mogelijk te beschermen, worden foute beleggers aangepakt die huizen opkopen en de huurprijzen opdrijven. Er komt een opkoopbescherming en ook voert Leiden een verhuurdersvergunning in.

Coronaterrassen, 450 jaar Leidens Ontzet en cultuur

Andere opvallende zaken uit het akkoord zijn de verruimde coronaterrassen die deels kunnen blijven. Er wordt per locatie bekeken of ruimere terrassen permanent mogelijk zijn of juist niet. Ook wil de gemeente in 2024 uitbundig vieren dat het ontzet van Leiden dan 450 jaar geleden plaatsvond. Universiteit Leiden is bijna net zo oud en bestaat in 2025 450 jaar, ook dat is een jubileum dat Leiden graag wil vieren.

Meer Leidenaars moeten betrokken worden bij cultuur, vinden de partijen. Zo wil de stad een pas invoeren waarmee inwoners met een laag inkomen korting kunnen krijgen bij cultuur en sport. ‘Ook de huisvesting van de culturele instellingen moet in orde gemaakt worden en instellingen die kampen met de naweeën van de coronacrisis en hogere prijzen krijgen volgend jaar extra geld als compensatie’, staat in het akkoord. Daarnaast wordt kunst in de openbare ruimte de komende jaren gestimuleerd.

Dit is de portefeuilleverdeling van het nieuwe stadsbestuur:

  • Burgemeester: Henri Lenferink (Bestuur, Veiligheid en Handhaving)
  • Wethouder Klimaat, Bereikbaarheid & Financiën: Ashley North (GroenLinks)
  • Wethouder Economie, Kennis, Sport en Gezondheid: Fleur Spijker (D66)
  • Wethouder Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs: Abdelhaq Jermoumi (PvdA)
  • Wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn: Julius Terpstra (CDA)
  • Wethouder Energie, Werk en Inkomen & Cultuur: Yvonne van Delft (GroenLinks)

Deel dit bericht